Z KLANZĄ MASZ SZANSĘ NA ROZWÓJ!

Jesteśmy otwarci i zapraszamy do współpracy, zachęcamy tych, którzy swoją aktywnością i energią chcą się przyczynić do rozwoju KLANZY, oraz pragną zdobyć nowe doświadczenia, a także nowe specjalności animatora i trenera. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami członkowstwa,  opisane szczegółowo w Statucie w rozdziale IV.

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia KLANZA?

 • Krok 1

  Zapoznaj się z celami statutowymi Stowarzyszenia.

 • Krok 2

  Weź udział w warsztatach z naszej oferty.

 • Krok 3

  Pobierz, wypełnij, podpisz i prześlij do nas deklarację.

 • Krok 4

  Opłać składkę członkowską – 48 zł. - za cały rok (w formie jednorazowej wpłaty lub dwóch rat).

Będąc z nami możesz odnieść korzyści:

 • Rozwój kompetencji trenerskich potwierdzonych Certyfikatem PSPiA KLANZA bądź nadaniem tytułu Animatora, tytułu Trenera pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia.
 • Doskonalenie umiejętności w grupach samokształceniowych – sekcjach tematycznych.
 • Materiały informacyjne o wszelkich inicjatywach Stowarzyszenia przysyłane do domu drogą elektroniczną.
 • Zniżki w opłatach za warsztaty, tańsze opłaty za spotkania otwarte.
 • Możliwość wyjazdów szkoleniowych za granicę.
 • Możliwość publikacji artykułów i książek w Wydawnictwie KLANZA.
 • Udział w akcjach, programach, festynach prowadzonych przez KLANZĘ.
 • Możliwość zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 • Udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym.
 • A przede wszystkim nauczysz się nieocenionej umiejętności pozytywnego zaskakiwania innych!

Wydrukowaną i wypełnioną deklarację członkowską należy wysłać pocztą na adres:

Zarząd Główny Stowarzyszenia KLANZA
ul. Peowiaków 10/9
20-007 Lublin
(osoby deklarujące chęć działania w kole stowarzyszenia)

lub

na adres konkretnego Oddziału Stowarzyszenia
(osoby deklarujące chęć działania w oddziale).

Pobierz deklarację

adminDołącz do nas