Szkoła SuperBabci i SuperDziadka

Działania wielkopokoleniowe

Szkoła SuperBabci i SuperDziadka to miejsce, gdzie dziadkowie mogą doskonalić się w swojej roli. To szansa na wzbogacenie wiedzy i umiejętności, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi wnuków. Szkoła uczy jak odpowiedzialnie pomagać rodzicom.

Stawia na twórczą edukację, zabawy aktywnie angażujące dziecko i pobudzające jego ciekawość świata. Metoda warsztatowa pozwala na wymianę doświadczeń, stwarza przestrzeń do rozmowy o trudnościach, a praca w grupie jest świetną okazją do wspólnego spędzania czasu, uczy zasad pozytywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

10 lat działalności Szkoły SB i SD - pobierz książkę

Ogólnopolski Dzień Tańca z KLANZĄ

15 maja

15 maja obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Rodziny – to święto zainspirowało aktywnych członków Stowarzyszenia KLANZA do przygotowania atrakcyjnego wydarzenia na placach różnych miast w Polsce. W godzinach popołudniowych zapraszamy do wspólnego zatańczenia prostych tańców integracyjnych rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami i wszystkich chętnych. Pragniemy poprzez taniec zwrócić uwagę na często nieuświadomioną potrzebę bycia razem w ciekawym atrakcyjnym miejscu, wiosną, w niezwykły, odświętny sposób. Tego dnia dedykujemy nasz wspólny taniec także wszystkim solenizantkom – Zofiom.

Od 2008 roku zapraszamy na Dzień Tańca z KLANZĄ co roku w miastach, w których działają nasze struktury.

Działania animacyjne

Zależy nam na stworzeniu atmosfery przyjaźni i współpracy grupowej, rozwijaniu kreatywności i aktywności oraz dobrej zabawy podczas działań. Promujemy działania, w których nie ma miejsca na niezdrową rywalizację, gdzie wszystkie dzieci i młodzież w jednakowym stopniu mogą skorzystać z proponowanych zabaw w atmosferze przyjaźni i współpracy.

KLANZOBUS

Projekt  inspirowany nowatorską ideą niemieckich i austriackich Spielmobile.

Załogę Spielmobila stanowią odpowiednio przygotowani pedagodzy otwarci na propozycje płynące od dzieci, dostarczający im jedynie „surowca” do twórczych działań rozwijanych w oparciu o własną wyobraźnię.

Założenia i cele KLANZOBUSA

 • integracja środowiska lokalnego (włączanie do działań animacyjnych dzieci, młodzieży, dorosłych oraz starszych mieszkańców danej społeczności);
 • zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem poprzez działania alternatywne, pokazanie nowych, ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego;
 • radość twórczego działania;
 • poprawa sytuacji życiowej dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im brania udziału w ciekawych, twórczych działaniach służących, równocześnie poszerzeniu wiedzy i umiejętności, jak również dobrej zabawie,

KOLONIE / PÓŁKOLONIE

Stowarzyszenie KLANZA od kilku lat organizuje i realizuje kolonie dla dzieci oparte na zabawach fabularyzowanych.

Wyróżnia nas:

 • ciekawy i bogaty program oparty na pedagogice zabawy,
 • doświadczona kadra pedagogiczna, głównie animatorzy i trenerzy Stowarzyszenia,
 • atrakcyjne miejsca wypoczynku,
 • wykorzystywanie różnorodnych materiałów i rekwizytów animacyjnych,
 • aktywny wypoczynek oparty na działaniach twórczych, artystycznych, sportowych,
 • rytuały – pozdrowienia, piosenki.
 • niezapomniany klimat, atmosfera, którą tworzą uczestnicy wspólnie z kadrą.

 

Struktury organizujące kolonie:

adminDziałania KLANZY