ZASTOSOWANIE DZIAŁAŃ PLASTYCZNYCH

Oferta warsztatowa

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności łatwych i tanich sposobów na wyczarowanie dekoracji i ozdób, prostych zabaw muzyczno-ruchowych do wykorzystania w plenerze i sali, powiązanych z wydarzeniami występującymi w poszczególnych porach roku, wykorzystania zabaw zawierających elementy regionalizmu.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności pobudzania myślenia twórczego na skutek zastosowania elementów plastycznych w pracy z podopiecznymi, pozyskanie konkretnych przykładów metod, zabaw i gier do wykorzystania podczas zajęć, nabycie umiejętności włączania elementów regionalizmu do zajęć plastycznych, kształcenie więzi emocjonalnych i zamiłowania do tzw. Małej Ojczyzny, przykład wzbogacenia edukacji w zakresie tzw. ścieżek regionalnych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Agnieszka Jaworska, trenerka II stopnia, Halina Gołąb trenerka I stopnia.

Realizator: Koło KLANZY w Olsztynie.

Cel i zakres treści:

Warsztaty zapoznają uczestników z założeniami systemu Edukacja przez ruch, wykorzystanie ćwiczeń na równoważenie lateralne w monitorowaniu rozwoju i postępów w nauce, doskonalenie umiejętności składania papieru wraz z podstawami metodyki stosowania różnych technik origami na zajęciach z dziećmi, wzbogacenie warsztatu uczestników o nowe propozycje zabaw i ćwiczeń, które uaktywniają wiele partii mięśni, ruchy oka, dłoni, stóp z zastosowaniem naprzemiennego charakteru. Wykorzystanie koła integracji sensorycznej do konstruowania zajęć, podczas których aktywne są wszystkie zmysły. Doświadczenie pracy indywidualnej, w parach i grupach.

lick edit button to change this text.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnicy wykonują graficzne ćwiczenia wpływające na synchronizację pracy mózgu, stabilizację i równoważenie lateralne oraz ćwiczenia rytmicznej manipulacji i spontanicznego ruchu ciała. Znają i wykorzystują proste sposoby modelowania papieru, oraz możliwości wykorzystania sztuki origami podczas zajęć dydaktycznych, stosują koło integracji sensorycznej do planowania i oceny prowadzonych zajęć, znają założenia systemu Edukacji przez ruch.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorka: Iwona Biśto, trenerka II stopnia.

Realizator: Koło KLANZY w Rzeszowie.

Cel i zakres treści:

Na warsztatach prezentowane są ciekawe techniki i metody plastyczne oraz działania paraplastyczne. Uczestnicy zajęć mają okazję sami uczestniczyć w procesie tworzenia m.in. batiku na papierze, stroików i ozdób na różne okazje oraz święta okolicznościowe.

Podczas zajęć wprowadza się także metody na zapoznanie, aktywne dyskusje oraz tańce integracyjne na ożywienie grupy.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnicy warsztatów: znają metody i techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię,  mają konkretne pomysły na realizację zajęć plastycznych ,  posiadają umiejętność stosowania metod „ożywiających” grupę.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorka: Małgorzata Borowska, trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

Cel i zakres treści:

Na warsztatach uczestnicy poznają różne techniki plastyczne m.in.: techniki zdobienia papieru, wykonywanie batiku na papierze. Podczas zajęć na poszczególnych częściach warsztatów zapoznają się z różnymi pomysłami na ozdoby, dekoracje związane z poszczególnymi porami roku i świętami okolicznościowymi.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Tworzenie wyzwoli wszechstronną aktywność uczestnika zajęć, pozwoli zdobyć nowe oraz ugruntować już posiadane umiejętności w zakresie działań twórczych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorka: Małgorzata Borowska – trenerka II stopnia

Realizator: Oddział  KLANZY Białymstoku.

Cel i zakres treści:

Zapoznanie uczestników z założeniami systemu Edukacja przez ruch. Przedstawienie ćwiczeń z zastosowaniem techniki origami jako jednej z form usprawniającą dzieci manualnie, rozwijającą logiczne myślenie, uczącą systematyczności, dokładności, rozwijającą wyobraźnię przestrzenną, budzącą zdolności twórcze.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Wzbogacenie warsztatu uczestników o nowe propozycje zabaw i ćwiczeń wpływających na równoważenie lateralne,  doprowadzających do równomiernego dotlenienia dwóch półkul mózgowych, wyrównania napięcia mięśniowego po dwóch stronach osi ciała, relaksujących a przede wszystkim koncentrujących.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorki: Iwona Biśto – trenerka II stopnia, Elżbieta Furmańska – trenerka I stopnia.

Realizator: Koło KLANZY w Rzeszowie.

Cel i zakres treści:

Głównym założeniem programu warsztatów jest wspieranie twórczej postawy, rozwijanie zainteresowań, zdolności i wrażliwości nauczyciela, a dzięki niemu, młodego człowieka, poprzez działalność plastyczną oraz dostarczenie wiadomości ogólnych z zakresu sztuk plastycznych. W programie wykonanie 20 prezentów w następujących blokach: prezenty z darów natury, decoupage na szkle i podobraziu, prace z szablonów, ramki i obrazy, przyjęcie na filtrach, opakowania na prezenty, świeczniki i lampiony, kartki okolicznościowe.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie i stosowanie nowych technik plastycznych, umiejętność stworzenia „coś z niczego”, umiejętność gromadzenia materiałów potrzebnych do wykonania poszczególnych prac, rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni i twórczego myślenia, wzbogacenie umiejętności pracy z grupą, prawidłowo eksponowanie, oprawianie, zabezpieczanie przed zniszczeniem wykonaną przez siebie pracę.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorki: Iwona Wierzbicka – trenerka I stopnia,  Irena Łęczycka.

Realizator: Koło KLANZY w Szczecinie.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności wykorzystania papieroplastyki (m.in. dekoracyjne elementy przestrzenne z papieru, technika origami), zastosowania techniki prószenia do tworzenia barwnych obrazów, zastosowania techniki wizualno-plastycznej wykorzystując rzutnik do przeźroczy, prowadzenia tańców integracyjnych (nowe układy do utworów zawartych w publikacji „Tańce i zabawy dla grupy”).

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności integracji elementów muzyki i plastyki podczas zajęć z podopiecznymi w różnym wieku, szczególnie w ramach programu sztuki w szkole, poznanie konkretnych metod i technik wprowadzania elementów muzycznych i plastycznych w sposób interesujący dla uczestników zajęć -konkretne metody uwrażliwiające na piękno.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Marta Syga – trenerka II stopnia, Konrad Prośniak – trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Warszawie i Oddział KLANZY w Krakowie.

Cel i zakres treści:

Propozycja zabaw plastycznych umożliwiających współpracę, pobudzających wyobraźnię i myślenie twórcze, nauka prostych i atrakcyjnych technik plastycznych z zastosowaniem różnorodnych materiałów. W programie tradycyjne elementy polskiej sztuki ludowej związane z okresem świątecznym, organizacja i przygotowywanie zajęć plastycznych, nawiązywanie do wiedzy o polskich obrzędach i tradycji, kształtowanie umiejętności ekspozycyjnych. Stosowanie metody KLANZY.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Po zakończeniu warsztatów i cyklu uczestnik zna atrakcyjne techniki plastyczne o różnorodnej tematyce, potrafi przygotować zajęcia plastyczne od strony organizacyjnej, umiejętnie dostosowuje techniki pracy do potrzeb i możliwości grupy, posiada unikatową umiejętność przygotowywania prezentów na różne okazje, doświadcza własnej ekspresji twórczej i satysfakcji z wykonania dzieła, które staje się jego własnością.

Optymalny czas trwania:

 • „WIOSNA – LATO” – 10 godzin dydaktycznych,
 • „JESIEŃ – ZIMA” – 10 godzin dydaktycznych,
 • „WIELKANOC” – 9 godzin dydaktycznych,
 • „BOŻE NARODZENIE” – 9 godzin dydaktycznych,

Autorka: Marta Syga – trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Warszawie.

Cel i zakres treści:

Prezentowane techniki wyzwalają twórcze myślenie, dają satysfakcję twórczą, umożliwiają nawiązanie prostych kontaktów poszczególnym członkom grupy. Warsztaty uczą tolerancji i szacunku do wytworów pracy ludzkiej. Program warsztatów oparty jest na koncepcji wychowania przez sztukę Ireny Wojnarowej i Stanisława Popka.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Przekazanie praktycznych umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi. Pokazanie jak od strony organizacyjnej przygotować zajęcia aby maksymalnie wykorzystać czas oraz jak eksponować wykonane prace

Optymalny czas trwania:

 • część I tematyka związana z okresem Świąt Wielkanocnych – 20 godzin dydaktycznych,
 • część II tematyka związana z okresem zimowym, 20 godzin dydaktycznych,

Autorka: Marta Syga – trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Warszawie, Oddział  KLANZY w Krakowie.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności prowadzenia różnorodnych ćwiczeń plastycznych, stosowania działań plastycznych (m.in.: kompozycje ażurowe, monotypia, linoryt), eksponowania prac plastycznych, integracji grupy z wykorzystaniem przestrzeni, muzyki, ruchu, światła, zabaw plastyczno-teatralnych.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Zapoznanie z podstawowymi materiałami i przyborami potrzebnymi w określonej technice plastycznej, poznanie konkretnych technik oraz metod plastycznych do zastosowania podczas zajęć z osobami w różnym wieku, zdobycie pakietu metod rozwi­jających zdolności plastyczne dzieci i młodzieży.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorka: Ewa Mizera-Raczkowska trenerka I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY we Wrocławiu.

Cel i zakres treści:

W programie: techniki plastyczne związane z tradycjami polskiej sztuki ludowej (m.in. kwiaty z krepiny, zdobienie jaj przy pomocy wosku, ozdoby ze słomy), techniki plastyczne możliwe do wykorzystania podczas imprez okolicznościowych (malowanie twarzy, malowanie koszulek farbami do tkanin, malowanie na folii farbami witrażowymi), zabawy przy muzyce (nowe układy wykonywane na siedząco do utworów muzycznych zamieszczonych w publikacji „Tańce dla grupy” i innych wydawnictw muzycznych KLANZY), proces przygotowywania zajęć plastycznych – strona organizacyjna.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Po zakończeniu warsztatu uczestnik zna atrakcyjne techniki plastyczne, uzyskał motywację do stosowania w pracy z grupą zabaw ruchowych przy muzyce, potrafi przygotować zajęcia plastyczne od strony organizacyjnej.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Marta Syga – trenerka II stopnia, Konrad Prośniak – trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Warszawie i Oddział KLANZY w Krakowie.

Cel i zakres treści:

Treści programowe zostały ujęte w trzech płaszczyznach działalności, które wzajemnie się przeplatają i uzupełniają. Są to: decoupage, filcowanie artystyczne, tworzenie biżuterii techniką trashion, a także wyrób okolicznościowych dekoracji i ozdób. Założeniem programu jest wzbudzenie zainteresowań plastyką, rozwijanie zdolności oraz konstruktywne spędzanie czasu wolnego.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie różnorodnych technik dekoracyjnych i zdobniczych z wykorzystaniem różnych materiałów. Poznanie sposobów wykorzystania materiałów wtórnych w działaniach plastycznych.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorka: Małgorzata Sikora – trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności niekonwencjonalnego spojrzenia na problem zagadnień artystycznych, wykorzystania technik paraplastycznych, przekazywania wiedzy z zakresu kultury i sztuki, prowadzenia zabaw integracyjnych, działań muzycznych, tanecznych.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie roli osoby prowadzącej i jej wizerunku w grupie, nabycie i doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu kultury i sztuki w sposób twórczy, nabycie umiejętności i konkretnych metod integrowania i aktywizowania grupy przy zastosowaniu działań plastycznych, muzycznych i tanecznych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Małgorzata Borowska – trenerka II stopnia, Dorota Rogucka.

Realizator: Oddział KLANZY w Białymstoku.

Cel i zakres treści:

Rozwijanie własnych umiejętności w zakresie tańców integracyjnych, zabaw parateatralnych. prostych technik plastycznych, zabawy literackiej i quizu muzycznego. Sprowokowanie do własnej inwencji i twórczej aktywności. Praktyczne zastosowanie tańców i zabaw podczas uroczystości w placówkach oświatowych.

W programie formy aktywności na okolicznościowe zajęcia otwarte z rodzicami takie, jak: Święto Niepodległości, mikołajki, spotkanie wigilijne, dzień rodziny, oraz cykl tematyczny „Podróże po świecie”. Taniec, formy plastyczno – techniczne, scenka parateatralna, prosta forma literacka.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie nowych układów choreograficznych tańców integracyjnych w tym tańca z chustą animacyjną, zabawy parateatralnej, wytworów plastyczno – technicznych, quizu muzycznego i zabawy literackiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Anna Pokój, Piotr Pokój trenerzy I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

Cel i zakres treści:

Rozwijanie własnych umiejętności, w zakresie tańców integracyjnych. Praktyczne zastosowanie tańców w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

W programie układy taneczne do współczesnych utworów muzycznych z różnych stron świata, między innymi z: Afryki, Polski, Ukrainy, Korei, Brazylii, Francji. Zabawa matematyczno – ruchowa. Dwie prace plastyczno – techniczne. Praca grupowa. Układanie choreografii. Praca literacka „Indiańskie opowiadanie”. Dyskusja.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie nowych układów choreograficznych tańców integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Metody wprowadzania tańców w różnych grupach wiekowych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Anna Pokój, Piotr Pokój trenerzy I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

Cel i zakres treści:

Rozwój własnych umiejętności, w zakresie twórczych działań plastycznych. Poznanie oryginalnych technik plastycznych, inspirujących pomysłów i zabaw o różnorodnej tematyce. Umiejętność organizowania sytuacji dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy związanych z wykorzystaniem poznanych metod plastycznych.

W programie techniki dekoracyjne na płaszczyźnie i przedmiotach  – zasady stosowania wybranych technik plastycznych i sposobów ich wykorzystania w wykonaniu prac na kiermasze, jako elementów dekoracji sali na uroczystości szkolne.

Papieroplastyka-formy płaskie i przestrzenne – nowe i oryginalne sposoby na zastosowanie znanych materiałów plastycznych (karton, papier, bibuła) oraz materiałów nietypowych ( warzywa, serwetki, pakuły itp.) Sztuka projektowania i organizowania własnego warsztatu pracy na potrzeby pracy z dziećmi, spotkań z rodzicami, dziadkami wychowanków.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Wykonanie: ponad 30 prac plastycznych z wykorzystaniem technik dekoracyjnych na płaszczyźnie i przedmiotach, własnych narzędzi do działań plastycznych. Nauka : 1 nowego tańca „Jesienny spacer”, wiązania balonów,  2 zabaw związanych  z nietypową animacją tekstu, jednej formy literackiej związanej z tworzeniem tekstu na określony temat. Nabycie nowej wiedzy związanej z tradycją i zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia. Nabycie umiejętności wykorzystywania znanych materiałów i narzędzi w nietypowy sposób. Podjęcie przez uczestników warsztatów samodzielnych prób tworzenia zabaw związanych z działalnością plastyczną.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorka: Joanna Niedziałek – trenerka I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

Cel i zakres treści:

Wyposażenie nauczycieli w proste metody plastyczne, wykorzystujące materiały recyklingowe oraz zwrócenie uwagi na twórcze możliwości art-eco.

W programie metody plastyczne z wykorzystaniem gazet. Metody plastyczne z wykorzystaniem kartonowych pudełek i rolek. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem stworzonych rekwizytów. Zabawy muzyczne i tańce integracyjne z wykorzystaniem rekwizytów.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Rozwój kreatywności własnej na bazie poznanych metod i technik plastycznych. Praktyczne posługiwanie się metodami plastycznymi w ujęciu edukacji ekologicznej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych form wyrazu. Sposoby wykorzystywania materiałów papierniczych w niekonwencjonalnych technikach plastycznych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Jarosław Jatel – trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

Cele i zakres treści:

 • uruchamianie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy,
 • odkrywanie w sobie możliwości tworzenia w różnorodnych warunkach i z różnych materiałów,
 • pozbawianie obaw przed śmiałymi pomysłami i niekonwencjonalnymi rozwiązaniami,
 • zapoznanie z metodami grupowej pracy plastycznej , z  elementami warsztatu twórczego  nastawionego szczególnie na proces tworzenia,
 • poznanie  sposobów budowania nastroju  poprzez dobór światła, muzyki, elementów scenograficznych,
 • metody  wykonania wspólnie z dziećmi lub młodzieżą kilku rodzajów masek, prostych elementów kostiumów na różne okazje oraz form przestrzennych: kukiełek, papierowych zwierząt, roślin, postaci, wykorzystania koloru, faktury, prostoty formy.

Korzyści dla uczestników i placówki:

 • Uczestnicy odkryją w sobie twórczy potencjał, uruchomią wyobraźnię, poznają  możliwości kreowania świata przy pomocy prostych sposobów i znanych materiałów.
 • Poczują radość tworzenia w grupie, inspirowanego indywidualnymi pomysłami; współdziałania, które przerodzi się we współtworzenie dzieła.
 • Uzyskają materiał do pracy i przetwarzania w różnych okolicznościach, na rozmaite okazje, na zajęcia dłuższe lub krótsze, z osobami w różnym wieku.
 • Zdobędą doświadczenie, które pozwoli im zaplanować działanie parateatralne, budowanie scenografii czy odgrywanie ról dla samej zabawy, czyli postawić proces twórczy wyżej od jego efektu, co jest bardzo ważne w twórczej postawie

Czas trwania: 5, 10 lub 15 godzin dydaktycznych (warsztaty dzielą się na 3 części, które mogą stanowić całość lub być realizowane oddzielnie.

Autor: Ewa Mizera-Raczkowska, trenerka i stopnia

Realizator: Oddział KLANZY we Wrocławiu

adminZASTOSOWANIE DZIAŁAŃ PLASTYCZNYCH