WYKORZYSTANIE MUZYKI W PRACY Z GRUPĄ

Oferta warsztatowa

Cel i zakres treści:

Warsztaty służą zapoznaniu uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi podstawami idei Carla Orffa, zwiększeniu zasobów metodycznych – doświadczeń związanych z twórczą aktywnością muzyczną, pobudzanie własnych zdolności twórczych. Okazja do zapoznania się ze sposobami tworzenia muzyki elementarnej w toku własnych, praktycznych działań związanych ze słowem, ruchem, tańcem, instrumentarium Orffa. W jaki sposób kształcić transfer: wyobraźnia – muzyka – ruch? Prezentacja kreatywnych metod improwizacyjnych opartych na słowach, wokalnych, instrumentalnych, ruchowych, służących poszerzeniu wiedzy i doświadczeń związanych z muzyką, uwrażliwianie na różne formy aktywności muzycznej, stymulacja poczucia radości z przeżywania, doświadczania i tworzenia muzyki.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Umiejętność wykorzystania różnych form twórczej aktywność muzycznej, umiejętność planowania i dostosowywania zajęć muzycznych do potrzeb rozwojowych grupy z wykorzystaniem instrumentarium oraz w oparciu o ideę Carla Orffa.

Optymalny czas trwania – 12 godzin dydaktycznych.

Autorka: Marta Radwańska – trenera II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Warszawie.

Cel i zakres treści:

Praktyczna demonstracja bogatego zestawu gier i zabaw muzycznych dla dzieci w wieku 6-16 lat. Treści warsztatów oparte są na podstawie książki „100 nowych gier muzycznych” Gera Stormsa. W programie: zabawy i gry rozwijające umiejętność słuchania , koncentrację, zdolność ekspresji, poczucia rytmu., gry z wykorzystaniem różnorodnych dźwięków, tańca i ruchu, zabawy i ćwiczeni relaksacyjne, gry kształtujące poczucie integracji międzykulturowej.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Wypracowanie oferty gier niekonkurencyjnych, nastawionych na współprace, pomysłowość. Wzbogacenie repertuaru metodycznego uczestników.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autora: Urszula Bissinger-Ćwierz.

Realizator: Oddział  KLANZY we Wrocławiu.

Cel i zakres treści:

Warsztaty wykorzystują proste i krótkie utwory z muzyki klasycznej. Zawierają naukę kilkunastu tańców i zabaw muzyczno-ruchowych a także grę na instrumentach perkusyjnych (nowe partytury). Na treść warsztatów składają się między innymi elementy pedagogiki muzycznej wg C.Orffa i aktywnego słuchania muzyki wg B.Strauss. Uczestnicy warsztatów dowiadują się na czym polegają najważniejsze elementy tych metod. Zaletą programu jest wykorzystanie prostych rekwizytów (sznurki, pudełka tekturowe, apaszki).

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Wzbogacenie warsztatu metodycznego uczestników o aktywne i twórcze metody wykorzystania rekwizytów w pracy z grupą, ukazanie możliwości muzyki klasycznej w tańcu, zabawie i działaniach plastycznych. Rozwój umiejętności aktywnego słuchania muzyki, samodzielnego tworzeni tańców i partytur na proste instrumenty perkusyjne i rekwizyty.

Program jest kontynuacją warsztatów „Od butelki do guzika, czyli wesoła muzyka”. Nie tworzy jednak nierozerwalnej całości. Mogą wziąć w nim udział osoby, które nie uczestniczyły w części I.

Osoby biorące udział w warsztatach nie muszą posiadać wykształcenia muzycznego i umiejętności gry na instrumencie.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Marzenna Czachórska – Wtykło – trenerka II stopnia, Katarzyna Makarewicz – trenerka II stopnia.

Realizator: Koło KLANZY w Łodzi.

Cel i zakres treści:

Warsztaty są kontynuacją poszukiwań skutecznych sposobów dotyczących pracy z dzieckiem przedszkolnym, szczególnie tym najmłodszym. To materiał autorski zawierający 20 nowych piosenek, zabaw, pląsów ułatwiających nauczycielowi stworzenie wyjątkowej atmosfery w grupie, a dzieciom dający poczucie, że przedszkole jest miejscem niezwykłym, w którym każdy może czuć się dobrze i bezpiecznie. Program warsztatów zawiera propozycje zabaw przy muzyce, łatwe układy ruchowe, zabawy ze śpiewem, masażyki, ćwiczenia twórcze, a także proste pomysły plastyczne i rozwiązania scenograficzne z powszechnie dostępnych materiałów.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Rozwijanie potencjału twórczego uczestników poprzez wyposażenie ich w ciekawe i efektywne sposoby pracy z dziećmi.

Publikacja: Anna Jendryka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak
Maluchy rosną nie tylko wiosną. Piosenki i zabawy muzyczne wspierające rozwój dzieci w przedszkolu (2 płyty CD i booklet)

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Anna Jendryka – trenerka II stopnia,  Małgorzata Wojtkowiak – trenerka II stopnia,  Agnieszka Kaczmarczyk –  trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności integracji i aktywizacji poprzez animacje ruchowe, kanony, tańce integracyjne, metody relaksacji i rozluźniania poprzez improwizacje ruchowe do muzyki poważnej i własnej, ćwiczenia pantomimiczne, masaże, techniki pobudzania aktywności twórczej poprzez komponowanie utworów na instrumentach perkusyjnych, tworzenie akompaniamentu do piosenek, wyrażanie emocji na instrumentach.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności zastosowania zajęć muzycznych do procesów integracji, aktywizacji, relaksacji, rozluźniania i pobudzania aktywności twórczej podopiecznych w różnym wieku, poznanie wielu interesujących metod muzycznych gotowych do zastosowania podczas zajęć własnych, nabycie umiejętności zainteresowania podopiecznych muzyką, wzbogacenie metodyki pedagogicznej i terapeutycznej.

Publikacja: Urszula Bissinger-Ćwierz Muzyka i ruch dla każdego (broszura i płyta CD)

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorka: Urszula Bissinger-Ćwierz

Realizator: Koło KLANZY w Olsztynie, Koło KLANZY w Rzeszowie, Oddział KLANZY w Warszawie.

Cel i zakres treści:

Podczas szkolenia przewidziano naukę piosenek i tańców integracyjnych, zabawy muzyczno-ruchowych na siedząco, zabawy z rekwizytami, prace plastyczne oraz gry dydaktyczne. Dużym walorem zawartych w nim metod jest ukryty proces adaptacji dzieci w grupie, przedszkolnej lub szkolnej.

Wiele zabaw i tańców można wykorzystać także w ciągu całego roku szkolnego, podczas pracy codziennej, jak również w czasie uroczystości i spotkań wielopokoleniowych.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Rozwój umiejętności aktywnego słuchania muzyki klasycznej, samodzielnego tworzenia tańców i partytur na proste instrumenty perkusyjne i rekwizyty. Wzbogacenie warsztatu metodycznego uczestników o aktywne i twórcze metody wykorzystania  prostych rekwizytów w pracy z grupą, ukazanie możliwości wykorzystania muzyki klasycznej w tańcu, zabawie i działaniach plastycznych. Rozwój umiejętności muzycznych i plastycznych odbiorców.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorka: Katarzyna Makarewicz – trenerka I stopnia.

Realizator: Koło KLANZY w Łodzi.

Cel i zakres treści:

Przedstawienie sposobów wykorzystania tej innowacyjnej, niebanalnej zabawki podczas działań muzycznych, tanecznych i ruchowych, a także podczas wprowadzania dzieci w świat liter i nauki czytania oraz edukacji matematycznej.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawowe zasady gry na Bum Bum Rurkach – kolorowych, muzycznych tubach wykonanych z bezpiecznego i wytrzymałego tworzywa.

Bum Bum rurki to niezwykle prosta zabawka edukacyjna dla dzieci i dorosłych, która daje praktycznie nieograniczone możliwości zabawy oraz edukacji muzycznej (może stać się wstępem do nauki gry na innych instrumentach).

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorka: Dorota Konopińska

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu.

Cel i zakres treści:

Rozwijanie własnych umiejętności w zakresie tańców integracyjnych, zabaw parateatralnych. prostych technik plastycznych, zabawy literackiej i quizu muzycznego. Sprowokowanie do własnej inwencji i twórczej aktywności. Praktyczne zastosowanie tańców i zabaw podczas uroczystości w placówkach oświatowych.

W programie formy aktywności na okolicznościowe zajęcia otwarte z rodzicami takie, jak: Święto Niepodległości, mikołajki, spotkanie wigilijne, dzień rodziny, oraz cykl tematyczny „Podróże po świecie”. Taniec, formy plastyczno – techniczne, scenka parateatralna, prosta forma literacka.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie nowych układów choreograficznych tańców integracyjnych w tym tańca z chustą animacyjną, zabawy parateatralnej, wytworów plastyczno – technicznych, quizu muzycznego i zabawy literackiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Anna Pokój, Piotr Pokój trenerzy I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

Cel i zakres treści:

Rozwijanie własnych umiejętności, w zakresie tańców integracyjnych. Praktyczne zastosowanie tańców w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

W programie układy taneczne do współczesnych utworów muzycznych z różnych stron świata, między innymi z: Afryki, Polski, Ukrainy, Korei, Brazylii, Francji. Zabawa matematyczno – ruchowa. Dwie prace plastyczno – techniczne. Praca grupowa. Układanie choreografii. Praca literacka „Indiańskie opowiadanie”. Dyskusja.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie nowych układów choreograficznych tańców integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Metody wprowadzania tańców w różnych grupach wiekowych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Anna Pokój, Piotr Pokój trenerzy I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

Cel i zakres treści:

Wzbudzanie zainteresowań sztuką. Kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności muzycznej i plastycznej. W programie kreatywne opracowanie tańców i zabaw do muzyki z musicali, filmów i bajek (np.: „Anastasia” , „Smerfy”, „Grease”, „Vabank”). Przedstawienie instrumentacji do muzyki z filmów ( partytury m.in. do „Poszukiwaczy zaginionej Arki”, „Piratów z Karaibów”, „River Kwai”). Działania uczestników warsztatów o charakterze ruchowym, intelektualnym, plastycznym (rekwizyty do zabaw).

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Rozwijanie wrażliwości muzycznej i estetycznej i możliwość przeniesienia zdobytych umiejętności do pracy z dziećmi. Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych i rozwijanie umiejętności posługiwania się partyturami w pracy z grupą. Poznanie nowych zabaw, tańców i partytur.

Optymalny czas trwania – 10 – 20 godzin dydaktycznych.

adminWYKORZYSTANIE MUZYKI W PRACY Z GRUPĄ