TAŃCE INTEGRACYJNE

Oferta warsztatowa

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności prowadzenia tańców i zabaw integracyjnych opracowanych na podstawie figur i motywów tanecznych polskich tańców narodowych i regionalnych oraz tekstów i melodii ludowych, wykorzystania nieskomplikowanych układów tanecznych (m.in.: poloneza, kujawiaka, krakowiaka, polki, trojaka, owczareczka, polki tramblanki, liter, walczyka lubelskiego), stosowania działań plastycznych oraz muzycznych podczas zajęć.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności zastosowania form polskich tańców do procesów integracyjnych w grupie, poznanie gotowych metod służących wzbudzaniu zainteresowań narodowym dziedzictwem wśród osób w różnym wieku, duża dawka dobrej zabawy, ruchu, relaksu i odprężenia, a także obcowania z folklorem, praktyczne metody rozwijania zamiłowania do kultury narodowej i wzbogacanie treści edukacyjnych tzw. ścieżek regionalnych.

Publikacja: Lucyna I Mirosław Bzowscy Folkowa zabawa Integracyjne formy polskich tańców ludowych Część 1

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Lucyna Bzowska trener III stopnia, Mirosław Bzowski trener I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Bogatyni.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności prowadzenia tańców i zabaw integracyjnych opracowanych na podstawie figur i motywów tanecznych polskich tańców narodowych i regionalnych oraz tekstów i melodii ludowych, wykorzystania nieskomplikowanych układów tanecznych (m.in.: gacoka, cieszynioka, bulgera, łysego, krakowianki, lendera, siustanego), stosowania działań plastycznych oraz muzycznych podczas zajęć.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności zastosowania form polskich tańców do procesów integracyjnych w grupie, poznanie gotowych metod służących wzbudzaniu zainteresowań narodowym dziedzictwem wśród osób w różnym wieku, duża dawka dobrej zabawy, ruchu, relaksu i odprężenia, a także obcowania z folklorem, praktyczne metody rozwijania zamiłowania do kultury narodowej i wzbogacanie treści edukacyjnych tzw. ścieżek regionalnych.

Publikacja: Lucyna I Mirosław Bzowscy Folkowa zabawa Integracyjne formy polskich tańców ludowych Część 2

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Lucyna Bzowska trenerka III stopnia, Mirosław Bzowski trenerka I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Bogatyni.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności nauczania tańców integracyjnych do tradycyjnych melodii różnych narodów (m.in.: tańce polskie – polka warszawska, wielkopolski walcerek i ceglarz, do melodii rosyjskiej, hawajskiej, japońskiej, włoskiej, żydowskiej, angielskiej), zastosowania prostych i zarazem ciekawych rozwiązań choreograficznych pozwalających na naukę poznanych tańców w grupach wielopokoleniowych.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie umiejętności tańczenia tańców integracyjnych do melodii różnych narodów, nabycie i doskonalenie umiejętności nauczania tańców integracyjnych, poznanie prostych form muzyczno-ruchowych: zabawa i piosenka na powitanie, zabawa i piosenka na zapoznanie i zapamiętanie imion, zabawa i piosenka na zakończenie zajęć, która jest jednocześnie formą zaproszenia na następne zajęcia tego typu.

Publikacja: Leszek Gęca Tańce integracyjne w pracy z grupą Część 1

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Leszek Gęca trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności tańczenia proponowanych tańców integracyjnych do melodii różnych narodów (m.in. „Szkocka polka”, „Spacer po Atenach”, „Na wrzosowiskach”), tańczenia tańców w wersji na siedząco (m.in. „Polka lubelska”, „Tupacz”), tańczenia i śpiewania zabaw muzyczno-ruchowych (m.in.: „Gość”, „Parada instrumentów”, „Taniec kolorów”).

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie umiejętności tańczenia tańców integracyjnych do melodii różnych narodów, uświadomienie znaczenia tańca w procesie integracji grupy, nabycie umiejętności nauczania proponowanych tańców i zabaw muzyczno-ruchowych, uświadomienie, „że tańczyć może każdy”.

Publikacja: Tańce integracyjne w pracy z grupą Część 2

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Lucyna Bzowska trener III stopnia, Iwona Czerwińska trener II stopnia, Leszek Gęca trener II stopnia, Irena Kalinowska trener II stopnia, Małgorzata Miechowska- Malinowska trener II stopnia, Anna Rodziewicz trener II stopnia, Anna Sorsa trener II stopnia, Mirosław Bzowski  trener I stopnia, Jarosław Jatel trener I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie, Oddział KLANZY w Białymstoku, Oddział KLANZY w Bogatyni, Oddział KLANZY w Gdyni, Oddział KLANZY we Wrocławiu, koło KLANZY w Olsztynie.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności tańczenia proponowanych tańców integracyjnych do różnorodnych melodii, metodyka nauczania tańca, poznanie sposobów opisu i interpretacji tańca, poznanie tańców, które można dostosować do konkretnych działań tematycznych. Warsztaty zawierają tańce i zabawy do muzyki tradycyjnej, popularnej, dyskotekowej różnych narodów i grup etnicznych.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie umiejętności tańczenia tańców integracyjnych – wzbogacenie warsztatu pracy, rozwinięcie umiejętności budowania relacji i kontaktów w grupie poprzez taniec i zabawy muzyczne, rozwój świadomości własnego ciała, poczucia rytmu, wrażliwości na muzykę, orientacji ruchowej oraz poczucia łączności z innymi kulturami i narodami.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych (możliwa forma 5,10,15 godz.).

Autor: Leszek Gęca trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności tańczenia proponowanych tańców narodowych i regionalnych, śpiewania piosenek do proponowanych tańców. Szczególny zakres treści zajmuje metodyka nauki ww. tańców, kolejnych etapów rozumienia i stosowania materiału muzycznego i choreograficznego. Dużą wagę autor przywiązuje do wspólnotowego i patriotycznego znaczenia procesu poznawania promowanych w warsztatach tańców.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie umiejętności tańczenia wybranych tańców narodowych i regionalnych – wzbogacenie warsztatu pracy o sposoby ich uczenia i ćwiczenia. Rozumienie znaczenia i roli tańców w budowaniu wspólnoty narodowej, spójności małych i dużych grup, wiedza o pochodzeniu poszczególnych tańców, rozwój świadomości własnego ciała, poczucia rytmu, wrażliwości na muzykę i orientacji ruchowej.

Publikacja: Jacek Szpunar Leszek Gęca Tańczymy razem Formy integracyjne i sceniczne wybranych tańców narodowych i regionalnych (książka i płyta CD)

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych (możliwa forma 5,10,15 godz.).

Autor: Leszek Gęca trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

Cel i zakres treści:

Warsztaty upowszechniają taniec i kulturę taneczną jako atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu, poprzez wzbogacenie i poszerzenie nauczycielskich zasobów metodycznych o nowe efektywne techniki pracy z dziećmi, upowszechnienie wiedzy o historii wybranych tańców towarzyskich wchodzących w skład światowego programu tanecznego. W programie nauka kroków podstawowych oraz prostych figur wybranych tańców towarzyskich, rozwój umiejętności prowadzenia i organizowania udanych imprez integracyjnych, okolicznościowych, spotkać rodzinnych. Program zawiera naukę 8 tańców towarzyskich (5 – latynoamerykańskich i 3 standardowe) do efektownie, specjalnie w tym celu zaaranżowanej muzyki, dodatkowe proste tańce i zabawy integracyjne z rekwizytami, działania plastyczne z wykorzystaniem niedrogich materiałów, ćwiczenia psychologiczne pomagające uczestnikom w głębszym poznaniu siebie, zadania wymagające inwencji twórczej, ćwiczenia rozluźniające, relaksacyjne, oddechowe.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie umiejętności tańczenia prostych układów 8 tańców towarzyskich – dodatkowo różne tańce i zabawy integracyjne pomocne w procesie efektywnego kierowania grupą. Uczestnik doświadcza jak pokonać własne ograniczenia i uwolnić drzemiące potencjały, jak skutecznie i efektywnie przygotowywać grupę dzieci do poznania i opanowania kroków podstawowych tańców towarzyskich. Wzbogacenie warsztatu metodycznego o nowe skutecznie i atrakcyjne metody pracy z grupą.

Publikacja: Sylwia Reichel Od samby do walca wiedeńskiego Integracyjne formy tańca towarzyskiego (książka i płyta CD)

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych (możliwa forma skrócona 12 godz.).

Autorka: Sylwia Reichel trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Poznaniu.

Cel i zakres treści:

Warsztaty upowszechniają wiedzę z zakresu wychowania zdrowotnego, występowania wad postawy u dzieci, a w szczególności wad stóp, prezentacja niekonwencjonalnych metod kształtowania prawidłowej postawy oraz zapobiegania wadom stóp u dzieci. W programie 10 integracyjnych tańców korekcyjnych oraz ciekawych zabaw i ćwiczeń ruchowych i plastycznych wspomagających profilaktykę i terapię płaskostopia, program inspiruje do dbania o zdrowie własne i innych, poszerza zasoby metodyczne nauczycieli o nowe, skuteczne techniki pracy.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć korekcyjnych i korekcyjno-profilaktycznych dla dzieci zagrożonych wadami postawy i stóp. Wzbogacenie warsztatu metodycznego nauczycieli o atrakcyjne i skuteczne metody działań prozdrowotnych. Podniesienie nauczycielskiej wiedzy i świadomości dbania o rozwój fizyczny podopiecznych i ochrony ich przed wadami postawy.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych (możliwa forma skrócona 12 godz.).

Autorka: Sylwia Reichel – trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Poznaniu.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają i poszerzanie umiejętności taneczne (w obszarze integracji i budowania więzi w grupie), rozwijają świadomości własnego ciała, zwiększają samoakceptację uczestników, pomagają w odkrywaniu własnych możliwości twórczych, zachęcają do podejmowania własnych możliwości twórczych, wyzwalania i rozwijania różnych sposobów twórczej ekspresji ( ruchowej, plastycznej, muzycznej, werbalnej), zaadoptowania poznanych metod w swojej pracy, zastosowania prostych i zarazem ciekawych rozwiązań choreograficznych pozwalających na naukę poznanych tańców w grupach wielopokoleniowych.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie umiejętności tańczenia 16 tańców integracyjnych opartych na tradycyjnych tańcach z różnych stron świata i melodiach ludowych (m.in. „Polka cygańska”, „Walc meksykański”, „Kuckucpolka”, „Walenki”), nabycie i doskonalenie umiejętności nauczania tańców integracyjnych, poznanie prostych form muzyczno-ruchowych. Uświadomienie znaczenia tańca w procesie integracji grupy, nabycie umiejętności nauczania proponowanych tańców i zabaw muzyczno-ruchowych.

Publikacja: Taneczne spotkania z Klanzą  Część 1(płyta CD)

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Lucyna Bzowska trener III stopnia, Mirosław Bzowski trener I stopnia, Iwona Czerwińska trener II stopnia, Małgorzata Miechowska – Malinowska trener II stopnia,  Anna Rodziewicz trener II stopnia, Anna Sorsa trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Bogatyni, Oddział KLANZY w Gdyni, Oddział KLANZY we Wrocławiu, koło KLANZY w Olsztynie.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają i poszerzanie umiejętności taneczne (w obszarze integracji i budowania więzi w grupie), rozwijają świadomości własnego ciała, zwiększają samoakceptację uczestników, pomagają w odkrywaniu własnych możliwości twórczych, zachęcają do podejmowania własnych możliwości twórczych, wyzwalania i rozwijania różnych sposobów twórczej ekspresji ( ruchowej, plastycznej, muzycznej, werbalnej), zaadoptowania poznanych metod w swojej pracy, zastosowania prostych i zarazem ciekawych rozwiązań choreograficznych pozwalających na naukę poznanych tańców w grupach wielopokoleniowych.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie umiejętności tańczenia 16 tańców integracyjnych opartych na tradycyjnych tańcach z różnych stron świata i melodiach ludowych (m.in. „Crazy Daisy Mixer”, „Triolett”, Misir Lou”, „Eretz, Eretz”), nabycie i doskonalenie umiejętności nauczania tańców integracyjnych, poznanie prostych form muzyczno-ruchowych. Uświadomienie znaczenia tańca w procesie integracji grupy, nabycie umiejętności nauczania proponowanych tańców i zabaw muzyczno-ruchowych.

Publikacja: Taneczne spotkania z Klanzą  Część 2 (płyta CD)

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Lucyna Bzowska trener III stopnia, Mirosław Bzowski trener I stopnia, Iwona Czerwińska  trener II stopnia, Małgorzata Miechowska – Malinowska trener II stopnia,  Anna Rodziewicz trener II stopnia, Anna Sorsa trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Bogatyni, Oddział KLANZY w Gdyni, Oddział KLANZY we Wrocławiu, koło KLANZY w Olsztynie.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności zastosowania prostych i ciekawych rozwiązań choreograficznych pozwalających na naukę poznanych tańców integracyjnych również w grupach wielopokoleniowych.

Warsztaty zawierają tańce i zabawy do muzyki tradycyjnej, popularnej, dyskotekowej.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik warsztatów pozna metody nauczania tańców integracyjnych , wzbogaci warsztat pracy o nowe propozycje tańców i zabaw; uświadomi sobie, rolę tańca jako skutecznego środka w edukacji, wychowaniu, terapii, animacji kulturowej i rozrywce.

Wykształci umiejętność stosowania prostych rozwiązań choreograficznych pozwalających na naukę   poznanych tańców integracyjnych w grupach wielopokoleniowych

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Publikacja: Tańce dla każdego wieku (książka i płyta CD).

Autor: Leszek Gęca trener II stopnia.

Realizator: Koło KLANZY w Lublinie

adminTAŃCE INTEGRACYJNE