Organizacja czasu wolnego

Oferta warsztatowa

Część 1,2,3,4,5

Cel i zakres treści:

Rozwijanie umiejętności organizowania i prowadzenia zajęć tematycznych dla dzieci, związanych z imprezami okolicznościowymi, wynikającymi z kalendarza szkolnego, w oparciu o autorski materiał muzyczny, teksty piosenek i zabawy. W trakcie warsztatów prezentowane są zagadnienia z różnych dziedzin artystycznych takich jak: muzyka – rozwijanie umiejętność doboru utworów, śpiew, interpretacja, teatr – elementy gry aktorskiej – recytacja, ruch sceniczny, taniec – interpretacja ruchowa utworu muzycznego połączona z doborem odpowiednich technik tanecznych, plastyka – tworzenie scenografii, wykonywanie rekwizytów.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie atrakcyjnych form organizowania zabaw fabularyzowanych, nabycie umiejętności organizowania i prowadzenia imprez grupowych, nabycie i doskonalenie umiejętności wdrażania dzieci do zabaw okolicznościowych,zdobycie i wykorzystanie gotowych pomysłów na imprezy przedszkolne, szkolne i środowiskowe, poznanie polskich obrzędów i tradycji z możliwością realizacji w różnych warunkach.

Optymalny czas trwania każdej części – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Leszek Gęca, trener II stopnia, Ewa Gęca, trenerka I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

Część 1
W programie:

 • zabawy na powitanie i zapoznanie,
 • ANDRZEJKI – impreza integracyjna, tradycje i zwyczaje ludowe,
 • BOŻE NARODZENIE – impreza integracyjna, tradycje i zwyczaje ludowe,
 • BAL U WRÓŻKI – tańce, zabawy i piosenki,
 • PO KOLĘDZIE – scenka rodzajowa, tradycje i zwyczaje ludowe.

Część 2
W programie:

 • POŻEGNANIE ZIMY I POWITANIE WIOSNY – widowisko obrzędowe,
 • WIELKANOC – spotkanie integracyjne, tradycje i zwyczaje ludowe,
 • BAL WIOSNY – tańce, zabawy i piosenki,
 • PIKNIK „PIERWSZA KLASA” – impreza integracyjna.

Część 3
W programie:

 • SOBÓTKI – widowisko obrzędowe, tradycje, zwyczaje ludowe,
 • BAL U KAPITANA – tańce, zabawy i piosenki,
 • POCIĄG –zabawa fabularyzowana, np.: na zakończenie roku szkolnego i …,
 • GDY ŚWIECI SŁOŃCE, GDY PADA DESZCZ – gry i zabawy na wakacje i… .

Część 4
W programie:

 • MIKOŁAJKI – impreza integracyjna, fabularyzowana,
 • DZIEŃ MAMY I TATY,
 • DZIEŃ BABCI I DZIADKA,
 • PODRÓŻ DO EKOLĄDU – bajka ekologiczna.

Część 5
W programie:

 • PODRÓŻ PO UŚMIECH – fabularyzowane widowisko muzyczno-taneczne,
 • BAL U KRASNALI – tańce, zabawy i piosenki,
 • WIELKANOCNE KOGUTKI – tradycje i zwyczaje ludowe,
 • WITAJ PRZEDSZKOLAKU, WITAJ UCZNIU! – impreza fabularyzowana, mająca charakter ślubowania.

Cel i zakres treści:

Warsztaty pomogą nauczycielom w zorganizowaniu grupy i skutecznym działaniu. Uczestnicy zapoznają się z nowymi rozwiązaniami metody KLANZY w zabawach z dziećmi, tj. komunikowaniu się poprzez ekspresję: ruchową, plastyczną, muzyczną oraz inne środki wyrazu. Program warsztatów w nietradycyjny sposób pokazuje, jak rozwijać potencjał rozwojowy dzieci i przełamywać blokady wychowanków w zabawach.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Dostarczenie uczestnikom pomysłów na dobrą zabawę w obszarze edukacji muzycznej, plastycznej, matematycznej, twórczej z dziećmi.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Agnieszka Bąbczyńska,  trenerka I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku (warsztaty realizowane tylko na terenie Podlasia).

Cel i zakres treści:

Rozwijanie umiejętności animowania grup, organizowania imprez okolicznościowych typu pasowanie na ucznia, klasowe urodziny, czy festyn, wykonania prostych dekoracji i rekwizytów, organizowania zabaw fabularyzowanych, zastosowania tańców integracyjnych o różnym stopniu trudności, wykorzystania zabaw muzycznych z tekstem i ruchem, zabaw o charakterze edukacyjnym.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w edukacji, poznanie skutecznych i atrakcyjnych metod organizowania spotkań okolicznościowych dla dzieci, poznanie zabaw fabularyzowanych gotowych do realizacji w grupie podopiecznych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Małgorzata Miechowska-Malinowska – trenerka II stopnia, Anna Rodziewicz – trenerka II stopnia, Małgorzata Kusyk.

Realizator: Oddział KLANZY w Gdyni, Koło KLANZY w Olsztynie.

Cel i zakres treści:

Rozwijanie umiejętności animowania grup, przeprowadzania zabaw fabularyzowanych, prezentacji i przygotowania do organizacji imprezy plenerowej, trening podejmowania działań zespołowych.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności organizowana przedsięwzięć dla dużej grupy, wykształcenie umiejętności zainteresowania podopiecznych zabawą fabularyzowaną, poznanie gotowych scenariuszy zabaw i imprez fabularyzowanych, wykorzystanie metody „impreza na hasło”, wzmocnienie umiejętności pracy zespołowej i angażowania do aktywności.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorka: Zofia Zaorska – trenerka III stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie, Oddział KLANZY w Białymstoku, Oddział KLANZY w Gdyni, Oddział KLANZY w Warszawie, Oddział KLANZY we Wrocławiu.

Cel i zakres treści:

Rozwijanie umiejętności organizacji sytuacji początkowych w grupie, prowadzenia dyskusji, prowadzenia zabaw integracyjnych, ruchowych, muzycznych, organizowania imprezy dla dużej grupy, zabaw z chustą, pozyskiwania informacji zwrotnej.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie zasad i podstaw pedagogiki zabawy oraz założeń metody KLANZY, nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w grupie, poznanie skutecznych metod aktywizacji i integracji grupy, wymiany doświadczeń oraz zbierania informacji zwrotnej.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Zofia Zaorska  trener III stopnia.

Realizator: struktury KLANZY w Białymstoku, Bogatyni, Bydgoszczy, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności organizowania wycieczek plenerowych, zabaw pogłębiających kontakt człowieka z przyrodą, stosowania zabaw integracyjnych, aktywizujących i ruchowych w plenerze, wykorzystania technik plastycznych i audiowizualnych, rozwijania postaw troskliwych opiekunów i miłośników przyrody wśród dzieci.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie umiejętności i doskonalenie stosowania metod pedagogiki zabawy w pogłębianiu kontaktu z przyrodą,poznanie metod skutecznej integracji i aktywizacji grupy, inspirowanie do twórczych poszukiwań w zakresie działań proekologicznych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: dr Zofia Zaorska trener III stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie, Oddział KLANZY we Wrocławiu i Koło KLANZY w Bydgoszczy.

Cel i zakres treści:

Rozwinięcie umiejętności zastosowania prostych, ciekawych metod organizowania  czasu wolnego dzieci. W programie: zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem prostych rekwizytów: gazety, chusteczki,  balony, sznurek,  aktywne słuchanie muzyki, działania plastyczne – płaskie origami, frottage, malowanie „mokre na mokrym”, ”klajstrem malowane”, mandale, pomysły na  proste prezenty,    zabawy relaksacyjne,  zabawy typu „Czy można wierzyć oczom?”, zabawy z chustą i tunelem, proste tańce integracyjne.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie konkretnych metod integracyjnych,  nabycie umiejętności zastosowania prostych i łatwo dostępnych rekwizytów   w pracy  z dziećmi. Nabycie umiejętności tworzenia prostych układów choreograficznych.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorki: Krystyna Rey – trenerka I stopnia, Teresa Starzec – trenerka I stopnia,  Ewa Radzik.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności integrowania grupy, zastosowania metod podnoszących energię w grupie, ćwiczenia refleksu i koncen­tracji, rozwijania wyobraźni, prowadzenia zabaw fabularyzowanych, działania przy muzyce.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w grupie, poznanie interesujących zabaw i metod rozwijających wyobraźnię, koncentrację i refleks, poznanie zabaw fabularyzowanych gotowych do realizacji w grupie, wzbogacenie warsztatu nauczyciela i wychowawcy o atrakcyjne formy organizacji czasu wolnego, wspomagające działania wychowawcze.

Publikacja: Ewa Noga Anna Wasilak Stare i nowe zabawy podwórkowe (książka)

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Ewa Noga trenerka II stopnia, Anna Wasilak trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności integrowania grupy, zastosowania metod podnoszących energię w grupie, ćwiczenia refleksu i koncen­tracji, rozwijania wyobraźni twórczej, prowadzenia zabaw fabularyzowanych, działania przy muzyce.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w pracy z grupą, nabycie umiejętności tworzenia przyjaznej atmosfery w grupie, dostarczenie niekonwencjonalnych pomysłów na realizację interesujących zajęć, dostarczenie prostych metod rozwoju postaw twórczych i stymulacji wyobraźni, ekspresji twórczej opartej o prosty i dostępny materiał.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: dr Krystyna Dachtera – trenerka II stopnia, Irena Kalinowska – trener II stopnia,

Anna Sorsa – trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY we Wrocławiu.

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności pracy z grupą teatralną, zorganizowania spektaklu teatralnego, wykonywania i ożywiania lalek, zastosowania prostych technik teatralnych.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności pracy z grupą teatralną, poznanie technik wykorzystania nietypowych materiałów do projektowania rekwizytów teatralnych, nabycie umiejętności projektowania spektaklu, rozwój wyobraźni i postaw twórczych, nabycie doświadczenia w zakresie wykorzystania działań teatralnych w edukacji i wychowaniu.

Optymalny czas trwania:

 • cz I 25 godzin dydaktycznych,
 • cz II 20 godz. dydaktycznych.

Program warsztatów może być realizowany w wymiarze 5 godz. dydaktycznych:

 • ZAPRASZAMY DO TEATRU,
 • OD POMYSŁU DO PREMIERY,
 • LALKI NASZEGO TEATRU,
 • TEATR ŚWIATŁA I CIENIA,
 • WYOBRAŹ SOBIE…

Autor: Maria Budzyńska – trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY we Wrocławiu.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętność stosowania metod aktywizujących w świetlicy – integrujących grupę, w programie: zabawy muzyczne, tańce integracyjne, zabawy z chustą, proste techniki plastyczne, zabawy fabularyzowane.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności pracy z grupą, radość z ruchu i wspólnego działania – poczucie wspólnoty, wzbogacenie warsztatu metodycznego uczestników, poznanie nowych metod oraz nowych wersji starych zabaw.

Optymalny czas trwania – 15 lub 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Anna Wasilak – trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

Cel i zakres treści:

Program będzie obejmował następujące moduły: integracja grupy i działania twórcze, mające na celu gimnastykowanie umysłu, gra w karty wg wyznaczonych reguł podanych w instrukcjach, twórcze podejście do kart-czyli jak jeszcze można wykorzystać karty, działania własne uczestników. Zaprojektowane tak, aby rozwijać intuicję i wyobraźnię, prowokują do myślenia, rozwijają wyobraźnię. Pomagają grającym uświadomić sobie własną wartość i ułatwiają integrację społeczną. Wspomagają wzajemne komunikowanie się prowokując do wypowiedzi, ale również skłaniając do słuchania innych.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie  możliwości wykorzystania kart dialogowych; rozwijanie kreatywności uczestników; nabycie umiejętności swobodnego i twórczego posługiwania się kartami dialogowymi w pracy z dziećmi i dorosłymi.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorki: Anna Michalska – trenerka II stopnia, Agata Wilk – trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Warszawie.

Cel i zakres treści:

Warsztaty są propozycją nauki nowych oraz uporządkowania metodycznego znanych już wcześniej metod, stanowią próbę pobudzenia do twórczego ich wykorzystania w plenerze, na wycieczce, „zielonej szkole” itp. Program w zakresie teoretycznym dostarcza wiedzy na temat organizacji przestrzeni, bezpieczeństwa grupy, kinezjologii, roli zabawy w życiu dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zabaw ruchowych i ruchowo-muzycznych. Jest praktyczną lekcją integracji grupy na różnych jej płaszczyznach oraz stymulacji ekspresji dziecka. W programie między innymi odmiana berka, zabawy o treściach ekologicznych, metody informacji zwrotnej, zabawy rozwijające koncentrację.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Uczestnik zna i potrafi dobrać odpowiednie do sytuacji i grupy zabawy plenerowe, potrafi przygotować przestrzeń do zabawy, potrafi odpowiednio moderować zabawę (dbając o odpowiednią dynamikę i twórczą inspirację) rozumie i stosuje zasady bezpieczeństwa, modyfikuje programy zajęć do potrzeb wiekowych i etapu rozwoju grupy.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Jarosław Jatel trener I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Białymstoku.

Cel i zakres treści:

Głównym założeniem programu warsztatów jest wspieranie twórczej postawy, rozwijanie zainteresowań, zdolności i wrażliwości nauczyciela, a dzięki niemu, młodego człowieka, poprzez działalność plastyczną oraz dostarczenie wiadomości ogólnych z zakresu sztuk plastycznych. W programie wykonanie 20 prezentów w następujących blokach: prezenty z darów natury, decoupage na szkle i podobraziu, prace z szablonów, ramki i obrazy, przyjęcie na filtrach, opakowania na prezenty, świeczniki i lampiony, kartki okolicznościowe.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie i stosowanie nowych technik plastycznych, umiejętność stworzenia „coś z niczego”, umiejętność gromadzenia materiałów potrzebnych do wykonania poszczególnych prac, rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni i twórczego myślenia wzbogacenie umiejętności pracy z grupą, prawidłowo eksponowanie, oprawianie, zabezpieczanie przed zniszczeniem wykonaną przez siebie pracę.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorki: Iwona Wierzbicka trenerka I stopnia,  Irena Łęczycka.

Realizator: Koło KLANZY w Szczecinie.

Cel i zakres treści:

W programie znajdują się propozycje jednego lub dwóch wybranych scenariuszy imprez integracyjnych dla małych i dużych grup wielopokoleniowych do wykorzystania podczas spotkań otwartych oraz imprez okolicznościowych w przedszkolu i szkole (wybór scena- riusza uwarunkowany będzie aktualną porą roku i liczbą godzin warsztatowych). Kanwę scenariuszy stanowią tańce, zabawy muzyczno-ruchowe i pląsy.  W programie pomysły na zabawy plastyczne, muzyczno-rytmiczne, integracyjne, metody rozwijania twórczego myślenia, a całość będzie przebiegać w konwencji fabularyzowanej podróży po niezwykłej krainie.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnicy wzbogacą swój warsztat pracy o metody, pomysły, zabawy i ćwiczenia rozwijające postawę twórczą. Poznają sposoby i zasady organizowania spotkań integracyjnych, również o charakterze wielopokoleniowym.

Publikacja: Taneczna gratka dla wnuczka i dziadka (książka i płyta CD)

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorki: Ewa Sokolińska – trenerka II stopnia, Katarzyna Dorota Zawojska-Dominiak –  trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

Cel i zakres treści:

W formie zabawowej uczestnicy wykonują zadania z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej, artystycznej i matematycznej oraz poznają sposoby modyfikowania i dostosowywania metod do tematyki zabawy. Zapoznają się z teorią roli zabawy w edukacji, zasadami organizacji zabaw z fabułą oraz metodyki wprowadzania tańców. Zdobywają również konkretne scenariusze zabaw z fabułą oraz poznają nowe układy taneczne opracowane do muzyki z płyty „Tańce i zabawy dla grupy” Wydawnictwa KLANZA.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Wzbogacenie warsztatu pracy o nowe scenariusze zabaw z fabułą, nabycie umiejętności integrowania muzyki, plastyki, działań parateatralnych i para dramowych.

Optymalny czas trwania – 10, 15, 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Barbara Wasilewska – trenerka II stopnia, Joanna Łajewska-Talipska – trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

Cel i zakres treści:

Wzbudzanie zainteresowań sztuką. Kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności muzycznej i plastycznej. W programie kreatywne opracowanie tańców i zabaw do muzyki z musicali, filmów i bajek (np.: „Anastasia” , „Smerfy”, „Grease”, „Vabank”). Przedstawienie instrumentacji do muzyki z filmów ( partytury m.in. do „Poszukiwaczy zaginionej Arki”, „Piratów z Karaibów”, „River Kwai”). Działania uczestników warsztatów o charakterze ruchowym, intelektualnym, plastycznym (rekwizyty do zabaw).

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Rozwijanie wrażliwości muzycznej i estetycznej i możliwość przeniesienia zdobytych umiejętności do pracy z dziećmi. Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych i rozwijanie umiejętności posługiwania się partyturami w pracy z grupą. Poznanie nowych zabaw, tańców i partytur.

Optymalny czas trwania – 10 – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Marzenna Czachórska -Wtykło – trenerka II stopnia, Anna Myślak trenerka I stopnia

Realizator: Koło  KLANZY w Łodzi.

Cel i zakres treści:
Rozwój własnych umiejętności, w zakresie twórczych działań plastycznych. Poznanie oryginalnych technik plastycznych, inspirujących pomysłów i zabaw o różnorodnej tematyce. Umiejętność organizowania sytuacji dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy związanych z wykorzystaniem poznanych metod plastycznych.

W programie techniki dekoracyjne na płaszczyźnie i przedmiotach  – zasady stosowania wybranych technik plastycznych i sposobów ich wykorzystania w wykonaniu prac na kiermasze, jako elementów dekoracji sali na uroczystości szkolne.

Papieroplastyka-formy płaskie i przestrzenne – nowe i oryginalne sposoby na zastosowanie znanych materiałów plastycznych (karton, papier, bibuła) oraz materiałów nietypowych ( warzywa, serwetki, pakuły itp.) Sztuka projektowania i organizowania własnego warsztatu pracy na potrzeby pracy z dziećmi, spotkań z rodzicami, dziadkami wychowanków.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Wykonanie: ponad 30 prac plastycznych z wykorzystaniem technik dekoracyjnych na płaszczyźnie i przedmiotach, własnych narzędzi do działań plastycznych. Nauka : 1 nowego tańca „Jesienny spacer”, wiązania balonów,  2 zabaw związanych  z nietypową animacją tekstu, jednej formy literackiej związanej z tworzeniem tekstu na określony temat. Nabycie nowej wiedzy związanej z tradycją i zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia . Nabycie umiejętności wykorzystywania znanych materiałów i narzędzi w nietypowy sposób. Podjęcie przez uczestników warsztatów samodzielnych prób tworzenia zabaw związanych z działalnością plastyczną.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Joanna Niedziałek trenerka I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

Cel i zakres treści:

Wyposażenie nauczycieli w proste metody plastyczne, wykorzystujące materiały recyklingowe oraz zwrócenie uwagi na twórcze możliwości art-eco.

W programie metody plastyczne z wykorzystaniem gazet. Metody plastyczne z wykorzystaniem kartonowych pudełek i rolek. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem stworzonych rekwizytów. Zabawy muzyczne i tańce integracyjne z wykorzystaniem rekwizytów.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Rozwój kreatywności własnej na bazie poznanych metod i technik plastycznych. Praktyczne posługiwanie się metodami plastycznymi w ujęciu edukacji ekologicznej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych form wyrazu. Sposoby wykorzystywania materiałów papierniczych w niekonwencjonalnych technikach plastycznych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Jarosław Jatel trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

adminORGANIZACJA CZASU WOLNEGO