ZASTOSOWANIE DZIAŁAŃ PLASTYCZNYCH

 

8.1 COŚ Z NICZEGO – cykl warsztatów: Część 1 – wiosna. Część 2 – lato. Część 3 – jesień. Część 4 – zima.

8.2 KRAJOBRAZY POLSKI – CZYLI WYBRANE ELEMENTY KINEZJOLOGICZNEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA I TERAPII EDUKACJA PRZEZ RUCH DOROTY DZIAMSKIEJ

8.3 KSZTAŁTOWANIE WYOBRAŹNI PRZEZ TWÓRCZE DZIAŁANIA PLASTYCZNE

8.4 MAŁY ARTYSTA - ZABAWY I TECHNIKI PLASTYCZNE CZ.I – WIOSNA, CZ.II - LATO, CZ.III – JESIEŃ, IV – ZIMA

8.5 NOWE WIERSZE I OPOWIADANIA DO KREŚLENIA I SKŁADANIA – WIOSNA-LATO

8.6 OD CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI WŁASNORĘCZNIE WYKONANE UPOMINKI- SZTUKA UŻYTKOWYCH NA ZAJĘCIACH W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE cz I i II

8.7 PLASTYKA, RUCH I TANIEC W GRUPIE

8.8 PLASTYKA W 4 PORACH ROKU - CYKL WARSZTATÓW: 1. WIOSNA – LATO, 2. JESIEŃ – ZIMA, 3. WIELKANOC, 4. BOŻE NARODZENIE

8.9 PROSTE TECHNIKI PLASTYCZNE

8.10 ROZPOZNAWANIE I ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI PLASTYCZNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY

8.11 RÓŻNE TECHNIKI PLASTYCZNE I ZABAWY PRZY MUZYCE

8.12 W ŚWIĘTA KAŻDA BUZIA UŚMIECHNIĘTA - propozycje upominków od małego dla dużego

8.13 Z KULTURĄ I SZTUKĄ ZA PAN BRAT

8.14 MAŁY Z DUŻYM CZYLI KOLOROWE I TANECZNE POMYSŁY NA DNI OTWARTE DLA DZIECI I RODZICÓW

8.15 TAŃCZY MAŁY, TAŃCZY DUŻY, CZYLI TAŃCE I ZABAWY RUCHOWE DO ZNANYCH I MNIEJ ZNANYCH UTWORÓW DLA DZIECI I RODZICÓW

8.16 ZRÓB TO SAM - PRACOWNIA PLASTYCZNA DLA DUŻYCH I MAŁYCH

8.17 FANTASTYCZNY ŚWIAT MAKULATURY

8.18 ŚWIAT SIĘ ZMIENIA! POCZUJ RADOŚĆ TWORZENIA!

8.19 Taneczne zabawy z chustą

 

8.1 COŚ Z NICZEGO – cykl warsztatów: Część 1 – wiosna. Część 2 – lato. Część 3 – jesień. Część 4 – zima.

Profil uczestników:

Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, pracownicy świetlic, osoby wykorzystujące w pracy działania plastyczne i muzyczno-ruchowe, studenci.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności łatwych i tanich sposobów na wyczarowanie dekoracji i ozdób, prostych zabaw muzyczno-ruchowych do wykorzystania w plenerze i sali, powiązanych z wydarzeniami występującymi w poszczególnych porach roku, wykorzystania zabaw zawierających elementy regionalizmu.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności pobudzania myślenia twórczego na skutek zastosowania elementów plastycznych w pracy z podopiecznymi, pozyskanie konkretnych przykładów metod, zabaw i gier do wykorzystania podczas zajęć, nabycie umiejętności włączania elementów regionalizmu do zajęć plastycznych, kształcenie więzi emocjonalnych i zamiłowania do tzw. Małej Ojczyzny, przykład wzbogacenia edukacji w zakresie tzw. ścieżek regionalnych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Agnieszka Jaworska trener II stopnia, Halina Gołąb trener I stopnia.

Realizator: Koło KLANZY w Olsztynie.

 

8.2 KRAJOBRAZY POLSKI – CZYLI WYBRANE ELEMENTY KINEZJOLOGICZNEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA I TERAPII EDUKACJA PRZEZ RUCH DOROTY DZIAMSKIEJ

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i  nauczania zintegrowanego, studenci kierunków pedagogicznych oraz pracownicy placówek oświatowych pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cel i zakres treści:

Warsztaty zapoznają uczestników z założeniami systemu Edukacja przez ruch, wykorzystanie ćwiczeń na równoważenie lateralne w monitorowaniu rozwoju i postępów w nauce, doskonalenie umiejętności składania papieru wraz z podstawami metodyki stosowania różnych technik origami na zajęciach z dziećmi, wzbogacenie warsztatu uczestników o nowe propozycje zabaw i ćwiczeń, które uaktywniają wiele partii mięśni, ruchy oka, dłoni, stóp z zastosowaniem naprzemiennego charakteru. Wykorzystanie koła integracji sensorycznej do konstruowania zajęć, podczas których aktywne są wszystkie zmysły. Doświadczenie pracy indywidualnej, w parach i grupach.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnicy wykonują graficzne ćwiczenia wpływające na synchronizację pracy mózgu, stabilizację i równoważenie lateralne oraz ćwiczenia rytmicznej manipulacji i spontanicznego ruchu ciała. Znają i wykorzystują proste sposoby modelowania papieru, oraz możliwości wykorzystania sztuki origami podczas zajęć dydaktycznych, stosują koło integracji sensorycznej do planowania i oceny prowadzonych zajęć, znają założenia systemu Edukacji przez ruch.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autor: Iwona Biśto trener II stopnia.

Realizator: Koło KLANZY w Rzeszowie.

8.3 KSZTAŁTOWANIE WYOBRAŹNI PRZEZ TWÓRCZE DZIAŁANIA PLASTYCZNE

Profil uczestników:

Nauczyciele plastyki, sztuki, wychowawcy świetlic, instruktorzy i pracownicy placówek kultury, galerii, muzeów, bibliotek.

Cel i zakres treści:

Na warsztatach prezentowane są ciekawe techniki i metody plastyczne oraz działania paraplastyczne. Uczestnicy zajęć mają okazję sami uczestniczyć w procesie tworzenia m.in. batiku na papierze, stroików i ozdób na różne okazje oraz święta okolicznościowe.

Podczas zajęć wprowadza się także metody na zapoznanie, aktywne dyskusje oraz tańce integracyjne na ożywienie grupy.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnicy warsztatów: znają metody i techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię,  mają konkretne pomysły na realizację zajęć plastycznych ,  posiadają umiejętność stosowania metod „ożywiających” grupę.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Małgorzata Borowska trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

 

8.4 MAŁY ARTYSTA - ZABAWY I TECHNIKI PLASTYCZNE CZ.I – WIOSNA, CZ.II - LATO, CZ.III – JESIEŃ, IV – ZIMA

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pracownicy świetlic, osoby pracujące w placówkach z dziećmi preferujące stosowanie metod aktywnych w pracy z zespołem i grupą dzieci, organizatorzy zajęć dodatkowych.

Cel i zakres treści:

Na warsztatach uczestnicy poznają różne techniki plastyczne m.in.: techniki zdobienia papieru, wykonywanie batiku na papierze. Podczas zajęć na poszczególnych częściach warsztatów zapoznają się z różnymi pomysłami na ozdoby, dekoracje związane z poszczególnymi porami roku i świętami okolicznościowymi.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Tworzenie wyzwoli wszechstronną aktywność uczestnika zajęć, pozwoli zdobyć nowe oraz ugruntować już posiadane umiejętności w zakresie działań twórczych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Małgorzata Borowska trener II stopnia

Realizator: Oddział  KLANZY Białymstoku.

 

8.5 NOWE WIERSZE I OPOWIADANIA DO KREŚLENIA I SKŁADANIA – WIOSNA-LATO

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i  edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic, studenci kierunków pedagogicznych oraz pracownicy placówek oświatowych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cel i zakres treści:

Zapoznanie uczestników z założeniami systemu Edukacja przez ruch. Przedstawienie ćwiczeń z zastosowaniem techniki origami jako jednej z form usprawniającą dzieci manualnie, rozwijającą logiczne myślenie, uczącą systematyczności, dokładności, rozwijającą wyobraźnię przestrzenną, budzącą zdolności twórcze.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Wzbogacenie warsztatu uczestników o nowe propozycje zabaw i ćwiczeń

wpływających na równoważenie lateralne,  doprowadzających do równomiernego dotlenienia dwóch półkul mózgowych, wyrównania napięcia mięśniowego po dwóch stronach osi ciała, relaksujących a przede wszystkim koncentrujących.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorki: Iwona Biśto trener II stopnia, Elżbieta Furmańska trener I stopnia.

Realizator: Koło  KLANZY w Rzeszowie.

 

8.6 OD CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI WŁASNORĘCZNIE WYKONANE UPOMINKI- SZTUKA UŻYTKOWYCH NA ZAJĘCIACH W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE cz I i II

Profil uczestników:

Nauczyciele klas 1-3, wychowawcy świetlic szkolnych, środowiskowych, nauczyciele pracujący w przedszkolach, studenci kierunków pedagogicznych, instruktorzy domów kultury.

Cel i zakres treści:

Głównym założeniem programu warsztatów jest wspieranie twórczej postawy, rozwijanie zainteresowań, zdolności i wrażliwości nauczyciela, a dzięki niemu, młodego człowieka, poprzez działalność plastyczną oraz dostarczenie wiadomości ogólnych z zakresu sztuk plastycznych. W programie wykonanie 20 prezentów w następujących blokach: prezenty z darów natury, decoupage na szkle i podobraziu, prace z szablonów, ramki i obrazy, przyjęcie na filtrach, opakowania na prezenty, świeczniki i lampiony, kartki okolicznościowe.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie i stosowanie nowych technik plastycznych, umiejętnośćstworzenia „coś z niczego”, umiejętnośćgromadzenia materiałów potrzebnych do wykonania poszczególnych prac, rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni i twórczego myślenia

wzbogacenie umiejętności pracy z grupą, prawidłowo eksponowanie, oprawianie, zabezpieczanie przed zniszczeniem wykonaną przez siebie pracę.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorki: Iwona Wierzbicka trener I stopnia,  Irena Łęczycka.

Realizator: Koło KLANZY w Szczecinie.

 

8.7 PLASTYKA, RUCH I TANIEC W GRUPIE

Profil uczestników:

Osoby pracujące z grupami w różnym wieku wykorzystujące w pracy działania plastyczne i muzyczno-ruchowe, studenci.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności wykorzystania papieroplastyki (m.in. dekoracyjne elementy przestrzenne z papieru, tech­nika origami), zastosowania techniki prószenia do tworzenia barwnych obrazów, zastosowania techniki wizualno-plastycznej wykorzystując rzutnik do przeźroczy, prowadzenia tańców integracyjnych (nowe układy do utworów zawartych w publikacji „Tańce i zabawy dla grupy”).

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności integracji elementów muzyki i plastyki podczas zajęć z podopiecznymi w różnym wieku, szczególnie w ramach programu sztuki w szkole, poznanie konkretnych metod i technik wprowadzania elementów muzycznych i plastycznych w sposób interesujący dla uczestników zajęć -konkretne metody uwrażliwiające na piękno.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Marta Syga - trener II stopnia, Konrad Prośniak – trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Warszawie i Oddział KLANZY w Krakowie.

 

8.8 PLASTYKA W 4 PORACH ROKU - CYKL WARSZTATÓW: 1. WIOSNA – LATO, 2. JESIEŃ – ZIMA, 3. WIELKANOC, 4. BOŻE NARODZENIE

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wszelkie pomysły są do zastosowania z grupami starszymi przy okazji pracy świetlicowej, w ośrodkach wypoczynku, oraz w indywidualnej pracy z dzieckiem.

Cel i zakres treści:

Propozycja zabaw plastycznych umożliwiających współpracę, pobudzających wyobraźnię i myślenie twórcze, nauka prostych i atrakcyjnych technik plastycznych z zastosowaniem różnorodnych materiałów. W programie tradycyjne elementy polskiej sztuki ludowej związane z okresem świątecznym, organizacja i przygotowywanie zajęć plastycznych, nawiązywanie do wiedzy o polskich obrzędach i tradycji, kształtowanie umiejętności ekspozycyjnych. Stosowanie metody KLANZY.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Po zakończeniu warsztatów i cyklu uczestnik zna atrakcyjne techniki plastyczne o różnorodnej tematyce, potrafi przygotować zajęcia plastyczne od strony organizacyjnej, umiejętnie dostosowuje techniki pracy do potrzeb i możliwości grupy, posiada unikatową umiejętność przygotowywania prezentów na różne okazje, doświadcza własnej ekspresji twórczej i satysfakcji z wykonania dzieła, które staje się jego własnością.

Optymalny czas trwania – „WIOSNA – LATO” – 10 godzin dydaktycznych, „JESIEŃ – ZIMA” – 10 godz., „WIELKANOC” – 9 godz., „BOŻE NARODZENIE” – 9 godz.

Autor: Marta Syga trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Warszawie.

 

8.9 PROSTE TECHNIKI PLASTYCZNE

Cz I tematyka związana z okresem Świąt Wielkanocnych, cz II tematyka związana z okresem zimowym

Profil uczestników:

Osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, osoby prowadzące zajęci pozalekcyjne, nauczyciele pragnący poznać różne techniki plastyczne.

Cel i zakres treści:

. Prezentowane techniki wyzwalają twórcze myślenie, dają satysfakcję twórczą, umożliwiają nawiązanie prostych kontaktów poszczególnym członkom grupy. Warsztaty uczą tolerancji i szacunku do wytworów pracy ludzkiej. Program warsztatów oparty jest na koncepcji wychowania przez sztukę Ireny Wojnarowej i Stanisława Popka.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Przekazanie praktycznych umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi. Pokazanie jak od strony organizacyjnej przygotować zajęcia aby maksymalnie wykorzystać czas oraz jak eksponować wykonane prace

Optymalny czas trwania – 2x 20 godz. godzin dydaktycznych.

Autor: Marta Syga trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Warszawie, Oddział  KLANZY w Krakowie.

8.10 ROZPOZNAWANIE I ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI PLASTYCZNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY

Część I: Różnorodne techniki plastyczne, Część II: Techniki graficzne inspirujące

Profil uczestników:

Nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, które chcą wykorzystywać techniki plastyczne i poszerzać warsztat pracy, studenci.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności prowadzenia różnorodnych ćwiczeń plastycznych, stosowania działań plastycznych (m.in.: kompozycje ażurowe, monotypia, linoryt), eksponowania prac plastycznych, integracji grupy z wykorzystaniem przestrzeni, muzyki, ruchu, światła, zabaw plastyczno-teatralnych.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Zapoznanie z podstawowymi materiałami i przyborami potrzebnymi w określonej technice plastycznej, poznanie konkretnych technik oraz metod plastycznych do zastosowania podczas zajęć z osobami w różnym wieku, zdobycie pakietu metod rozwi­jających zdolności plastyczne dzieci i młodzieży.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Ewa Mizera-Raczkowska trener I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY we Wrocławiu.

8.11 RÓŻNE TECHNIKI PLASTYCZNE I ZABAWY PRZY MUZYCE

Profil uczestników:

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawcy, studenci, organizatorzy czasu wolnego, osoby pracujące z grupami w różnym wieku, zainteresowane nowymi technikami plastycznymi oraz wykorzystaniem muzyki w celach integracji i aktywizacji.

Cel i zakres treści:

W programie: techniki plastyczne związane z tradycjami polskiej sztuki ludowej (m.in. kwiaty z krepiny, zdobienie jaj przy pomocy wosku, ozdoby ze słomy), techniki plastyczne możliwe do wykorzystania podczas imprez okolicznościowych (malowanie twarzy, malowanie koszulek farbami do tkanin, malowanie na folii farbami witrażowymi), zabawy przy muzyce (nowe układy wykonywane na siedząco do utworów muzycznych zamieszczonych w publikacji „Tańce dla grupy” i innych wydawnictw muzycznych KLANZY), proces przygotowywania zajęć plastycznych – strona organizacyjna.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Po zakończeniu warsztatu uczestnik zna atrakcyjne techniki plastyczne, uzyskał motywację do stosowania w pracy z grupą zabaw ruchowych przy muzyce, potrafi przygotować zajęcia plastyczne od strony organizacyjnej.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Marta Syga trener II stopnia, Konrad Prośniak trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Warszawie i Oddział KLANZY w Krakowie.

 

8.12 W ŚWIĘTA KAŻDA BUZIA UŚMIECHNIĘTA - propozycje upominków od małego dla dużego

Profil uczestników:

Nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, organizatorzy czasu wolnego, animatorzy grup wielopokoleniowych, studenci, pracownicy placówek socjalnych i kulturalno-oświatowych.

Cel i zakres treści:

Treści programowe zostały ujęte w trzech płaszczyznach działalności, które wzajemnie się przeplatają i uzupełniają. Są to: decoupage, filcowanie artystyczne, tworzenie biżuterii techniką trashion, a także wyrób okolicznościowych dekoracji i ozdób. Założeniem programu jest wzbudzenie zainteresowań plastyką, rozwijanie zdolności oraz konstruktywne spędzanie czasu wolnego.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie różnorodnych technik dekoracyjnych i zdobniczych z wykorzystaniem różnych materiałów. Poznanie sposobów wykorzystania materiałów wtórnych w działaniach plastycznych.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autor: Małgorzata Sikora trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu .

8.13 Z KULTURĄ I SZTUKĄ ZA PAN BRAT

Profil uczestników:

Nauczyciele plastyki, instruktorzy ruchu kulturalnego, pedagodzy placówek wychowawczo-opiekuńczych, studenci uczelni pedagogicznych i artystycznych.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności niekonwencjonalnego spojrzenia na problem zagadnień artystycznych, wykorzystania technik paraplastycznych, przekazywania wiedzy z zakresu kultury i sztuki, prowadzenia zabaw integracyjnych, działań muzycznych, tanecznych.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie roli osoby prowadzącej i jej wizerunku w grupie, nabycie i doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu kultury i sztuki w sposób twórczy, nabycie umiejętności i konkretnych metod integrowania i aktywizowania grupy przy zastosowaniu działań plastycznych, muzycznych i tanecznych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Małgorzata Borowska trener II stopnia, Dorota Rogucka.

Realizator: Oddział KLANZY w Białymstoku.

 

8.14 MAŁY Z DUŻYM CZYLI KOLOROWE I TANECZNE POMYSŁY NA DNI OTWARTE DLA DZIECI I RODZICÓW

Profil uczestników:


Nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, placówek specjalnych i integracyjnych, wychowawcy świetlic, studenci kierunków pedagogicznych.

 

Cel i zakres treści:

Rozwijanie własnych umiejętności w zakresie tańców integracyjnych, zabaw parateatralnych. prostych technik plastycznych, zabawy literackiej i quizu muzycznego. Sprowokowanie do własnej inwencji i twórczej aktywności. Praktyczne zastosowanie tańców i zabaw podczas uroczystości w placówkach oświatowych.

W programie formy aktywności na okolicznościowe zajęcia otwarte z rodzicami takie, jak: Święto Niepodległości, mikołajki, spotkanie wigilijne, dzień rodziny, oraz cykl tematyczny „Podróże po świecie”. Taniec, formy plastyczno – techniczne, scenka parateatralna, prosta forma literacka.

 

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie nowych układów choreograficznych tańców integracyjnych w tym tańca z chustą animacyjną, zabawy parateatralnej, wytworów plastyczno – technicznych, quizu muzycznego i zabawy literackiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Anna Pokój, Piotr Pokój trenerzy I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

 

8.15 TAŃCZY MAŁY, TAŃCZY DUŻY, CZYLI TAŃCE I ZABAWY RUCHOWE DO ZNANYCH I MNIEJ ZNANYCH UTWORÓW DLA DZIECI I RODZICÓW

Profil uczestników:


Nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły integracyjnej i specjalnej, wychowawcy świetlic, animatorzy grup wielopokoleniowych

Cel i zakres treści:


Rozwijanie własnych umiejętności, w zakresie tańców integracyjnych. Praktyczne zastosowanie tańców w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

W programie układy taneczne do współczesnych utworów muzycznych z różnych stron świata, między innymi z: Afryki, Polski, Ukrainy, Korei, Brazylii, Francji. Zabawa matematyczno – ruchowa. Dwie prace plastyczno – techniczne. Praca grupowa. Układanie choreografii. Praca literacka „Indiańskie opowiadanie”. Dyskusja.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie nowych układów choreograficznych tańców integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Metody wprowadzania tańców w różnych grupach wiekowych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Anna Pokój, Piotr Pokój trenerzy I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

 

8.16 ZRÓB TO SAM - PRACOWNIA PLASTYCZNA DLA DUŻYCH I MAŁYCH

Profil uczestników:

 

Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, świetlic, katecheci, wychowawcy placówek integracyjnych, specjalnych, opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne, wykorzystujące w pracy działania plastyczne, organizatorzy czasu wolnego.

Cel i zakres treści:
 

Rozwój własnych umiejętności, w zakresie twórczych działań plastycznych.

Poznanie oryginalnych technik plastycznych, inspirujących pomysłów i zabaw

o różnorodnej tematyce. Umiejętność organizowania sytuacji dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy związanych z wykorzystaniem poznanych metod plastycznych.

W programie techniki dekoracyjne na płaszczyźnie i przedmiotach  – zasady stosowania wybranych technik plastycznych i sposobów ich wykorzystania w wykonaniu prac na kiermasze, jako elementów dekoracji sali na uroczystości szkolne.

Papieroplastyka-formy płaskie i przestrzenne - nowe i oryginalne sposoby na zastosowanie znanych materiałów plastycznych (karton, papier, bibuła) oraz materiałów nietypowych ( warzywa, serwetki, pakuły itp.) Sztuka projektowania i organizowania własnego warsztatu pracy na potrzeby pracy z dziećmi, spotkań z rodzicami, dziadkami wychowanków.

 

Korzyści dla uczestnika i placówki:


Wykonanie: ponad 30 prac plastycznych z wykorzystaniem technik dekoracyjnych na płaszczyźnie i przedmiotach, własnych narzędzi do działań plastycznych. Nauka : 1 nowego tańca „Jesienny spacer”, wiązania balonów,  2 zabaw związanych  z nietypową animacją tekstu, jednej formy literackiej związanej z tworzeniem tekstu na określony temat. Nabycie nowej wiedzy związanej z tradycją i zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia . Nabycie umiejętności wykorzystywania znanych materiałów i narzędzi w nietypowy sposób. Podjęcie przez uczestników warsztatów samodzielnych prób tworzenia zabaw związanych z działalnością plastyczną.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Joanna Niedziałek trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

 

8.17 FANTASTYCZNY ŚWIAT MAKULATURY

Profil uczestników:


Nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele plastyki i sztuki, pracownicy domów kultury.

Cel i zakres treści:


Wyposażenie nauczycieli w proste metody plastyczne, wykorzystujące materiały recyklingowe oraz zwrócenie uwagi na twórcze możliwości art-eco.

W programie metody plastyczne z wykorzystaniem gazet. Metody plastyczne z wykorzystaniem kartonowych pudełek i rolek. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem stworzonych rekwizytów. Zabawy muzyczne i tańce integracyjne z wykorzystaniem rekwizytów.

 

Korzyści dla uczestnika i placówki:


Rozwój kreatywności własnej na bazie poznanych metod i technik plastycznych. Praktyczne posługiwanie się metodami plastycznymi w ujęciu edukacji ekologicznej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych form wyrazu. Sposoby wykorzystywania materiałów papierniczych w niekonwencjonalnych technikach plastycznych.

 

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Jarosław Jatel trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

 

8.18 ŚWIAT SIĘ ZMIENIA! POCZUJ RADOŚĆ TWORZENIA!

Profil uczestników: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, szkół podstawowych i gimnazjów, bibliotekarze, nauczyciele świetlic, organizatorzy czasu wolnego

Cele i zakres treści:

-  uruchamianie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy,

-  odkrywanie w sobie możliwości tworzenia w różnorodnych warunkach i z różnych   materiałów,
-  pozbawianie obaw przed śmiałymi pomysłami i niekonwencjonalnymi rozwiązaniami,
- zapoznanie z metodami grupowej pracy plastycznej , z  elementami warsztatu twórczego  nastawionego szczególnie na proces tworzenia,
- poznanie  sposobów budowania nastroju  poprzez dobór światła, muzyki, elementów scenograficznych,
-  metody  wykonania wspólnie z dziećmi lub młodzieżą kilku rodzajów masek, prostych elementów kostiumów na różne okazje oraz form przestrzennych: kukiełek, papierowych zwierząt, roślin, postaci, wykorzystania koloru, faktury, prostoty formy.

Korzyści dla uczestników i placówki:
-  Uczestnicy odkryją w sobie twórczy potencjał, uruchomią wyobraźnię, poznają  możliwości kreowania świata przy pomocy prostych sposobów i znanych materiałów.
- Poczują radość tworzenia w grupie, inspirowanego indywidualnymi pomysłami; współdziałania, które przerodzi się we współtworzenie dzieła.

- Uzyskają materiał do pracy i przetwarzania w różnych okolicznościach, na rozmaite okazje, na zajęcia dłuższe lub krótsze, z osobami w różnym wieku.
- Zdobędą doświadczenie, które pozwoli im zaplanować działanie parateatralne, budowanie scenografii czy odgrywanie ról dla samej zabawy, czyli postawić proces twórczy wyżej od jego efektu, co jest bardzo ważne w twórczej postawie

 

Czas trwania: 5, 10 lub 15 godzin dydaktycznych (warsztaty dzielą się na 3 części, które mogą stanowić całość lub być realizowane oddzielnie.

Autor:   Ewa Mizera-Raczkowska, trener PSP i A   Klanza,  Oddział wrocławski 

Realizator: Oddział  PSPiA KLANZA we Wrocławiu

 

8.19 Taneczne zabawy z chustą

Autor: Ewa Piątkowska, Katarzyna Żelazna                                    ilość godzin: 8 godz.

 

Program jest adresowany do nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego oraz osób pracujących z seniorami.

W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z nową choreografią do tańców  integracyjnych z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Ponadto uczestnicy poznają różnorodne zabawy integracyjne, zapoznają się ze metodyką pracy, poznają zabawy rytmiczne, wykonają proste rekwizyty, które można wykorzystać do tańców z chustą.