WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE                                   I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

6.1 ABC WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

6.2 Aby EKOlogiczne stało się LOGICZNE!

6.3 BAJKOTERAPIA

6.4 CHMURKI I ŚMIESZKI, Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji

6.5 CZTERY PORY ROKU MALOWANE PASTELĄ – warsztat wg system Doroty Dziamskiej

6.7 DLA DZIECI, Z DZIEĆMI, O DZIECIACH – KREATYWNE PROWADZENIE GRUP DZIECIĘCYCH

6.8 DRZWI UKRYTE W KSIĄŻKACH – wydobywanie wartości i praca z dobrym tekstem literackim w przedszkolu i w szkole

6.9 DZIARSKIE PRZEDSZKOLAKI czyli proste metody ułatwiające dzieciom wchodzenie w grupę

6.10 HARCE W KRĘGU I NA ŁĄCE – SPRAWDZONYCH POMYSŁÓW TYSIĄCE – wykorzystanie metodyki zuchowej i pedagogiki zabawy do pracy w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej

6.11 IDZIE JESIEŃ, IDZIE ZIMA A MNIE NUDA SIĘ NIE TRZYMA – czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej

6.12 IDZIE WIOSNA, IDZIE LATO – CZEKALIŚMY TYLKO NA TO!”-  wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii "Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej

6.13 INSPIROWANE FOLKLOREM - proste tańce integracyjne, piosenki, zabawy i działania plastyczne

6.14 INTEGRACJA TREŚCI PROGRAMOWYCH W NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM

6.15 KARTKI Z KALENDARZA

6.16 KIEDY MALUCHY ZMIENIAJĄ SIĘ W ZUCHY – wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu

6.18 KRAJOBRAZY POLSKI – CZYLI WYBRANE ELEMENTY KINEZJOLOGICZNEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA I TERAPII EDUKACJA PRZEZ RUCH DOROTY DZIAMSKIEJ

6.19 KTO TAK PIĘKNIE GRA? TO DZIECI, PANI I JA

6.20 MALUCHY ROSNĄ, NIE TYLKO WIOSNĄ – wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu

6.21 MASAŻ DZIECIĘCY - CMC ( Childeren Massaging Children) = 4xD ( Dzieci Dzieciom Dar Dotyku) wg metody Evy Scherer

6.22 MUZYKA ETNICZNA W ZABAWACH DLA DZIECI

6.23 NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA W PRZEDSZKOLU. Wspieranie holistycznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

6.24 NASTROJOWE BRZMIENIE CELTYCKIEJ HARFY

6.25 NAUCZANIE GLOBALNE – INTEGRACJA TREŚCI PROGRAMOWYCH W OPARCIU O PEDAGOGIKĘ ZABAWY, DRAMĘ I TWÓRCZE MYŚLENIE

6.27 NIE TYLKO MATEMATYCZNE ZABAWY DLA ŚWIATA CIEKAWYCH

6.28 NOWE WIERSZE I OPOWIADANIA DO KREŚLENIA I SKŁADANIA – WIOSNA-LATO

6.29 OD BUTELKI DO GUZIKA, CZYLI WESOŁA MUZYKA – warsztatyz wykorzystaniem rekwizytów w pracy z małymi dziećmi

6.30 „OD WIOSNY DO ZIMY RAZEM SIĘ BAWIMY”

6.31 PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK  zabawy na dobry początek

6.32 SŁOWA MALOWANE, CZYLI JAK GRAĆ W KARTY DIALOGOWE

6.33 ROZŚPIEWANE, ROZTAŃCZONE, ROZBAWIONE PRZEDSZKOLE…

6.34 TANECZNE DOZNANIA ŁĄCZĄCE POKOLENIA cz. I i II

6.35 TAŃCE, PLĄSY I ZABAWY PLASTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

6.36 UCZYMY SIĘ BAWIĄC – DZIAŁANIA TWÓRCZE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Część I i II

6.37 UCZYMY SIĘ BAWIĄC NA WYCIECZCE I ZIELONEJ SZKOLE

6.38 UCZYMY SIĘ BAWIĄC – PROSTE TAŃCE INTEGRACYJNE, ZABAWY I DZIAŁANIA PLASTYCZNE

6.39 UCZYMY SIĘ BAWIĄC W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

6.40 UCZYMY SIĘ BAWIĄC – ZAJĘCIA I ZABAWY FABULARYZOWANE WE WCZESNEJ EDUKACJI

6.41 WESOŁE PRZYGODY W ŚWIECIE PRZYRODY (wariant dla szkół)
PRZEDSZKOLNE PRZYGODY W ŚWIECIE PRZYRODY (wariant dla przedszkoli)

6.42 WIERSZE I OPOWIADANIA DO KREŚLENIA I SKŁADANIA –  – wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej część I  WIOSNA LATO, część II JESIEŃ ZIMA

6.43 WIO KONIKU, RUSZAJ Z NAMI – PROSTE TAŃCE Z PIOSENKAMI. Nowoczesne aranżacje znanych i popularnych piosenek.

6.44 MAŁY Z DUŻYM CZYLI KOLOROWE I TANECZNE POMYSŁY NA DNI OTWARTE DLA DZIECI I RODZICÓW

6.45 TAŃCZY MAŁY, TAŃCZY DUŻY, CZYLI TAŃCE I ZABAWY RUCHOWE DO ZNANYCH I MNIEJ ZNANYCH UTWORÓW DLA DZIECI I RODZICÓW

6.46 BAJKOWO – FILMOWO

6.47 ZRÓB TO SAM - PRACOWNIA PLASTYCZNA DLA DUŻYCH I MAŁYCH

6.48 FANTASTYCZNY ŚWIAT MAKULATURY

6.49 TYPOLOGIA STRUKTUR CHARAKTERÓW W PRACY Z UCZNIEM NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACJI ORAZ JEGO RODZICAMI

6.50 RODZINA, DOM I JEGO MIESZKAŃCY - UCZYMY SIĘ BAWIĄC

6.51 UCZEŃ, KLASA, SZKOŁA - UCZYMY SIĘ BAWIĄC

6.52 UCZYMY SIĘ BAWIĄC - LITERĄ, SYLABĄ, WYRAZEM I ZDANIEM

6.53 MATEMATYKA, RYTM I LOGIKA - UCZYMY SIĘ BAWIĄC

6.54 Taneczne zabawy z chustą

6.55 Balonowe cuda cz.1

 

6.1 ABC WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, studenci pedagogiki.

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności nawiązywania kontaktu, współpracy oraz organizowania spotkań z rodzicami w przedszkolu, współdziałania nauczycieli z rodzicami, wykorzystania metod zabawy w integracji nauczycieli, rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie umiejętności współpracy nauczycieli z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym, doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji z rodzicami, nabycie scenariuszy spotkań z rodzicami i dziećmi.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Robert Domań trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

 

6.2 Aby EKOlogiczne stało się LOGICZNE!

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pracownicy świetlic, studenci.

Cel i zakres treści:

Celem szkolenia jest poznanie w teorii i działaniu istoty inteligencji ekologicznej oraz rozwijanie umiejętności stosowania tego, czego uczymy się o wpływie naszych działań na ekosystemy. Treści prezentowane będą w trakcie zabaw dydaktycznych, matematycznych, ruchowych, muzycznych i słownych. Propozycje te nadają się również do realizacji projektowej.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik pozna podstawowe założenia i reguły inteligencji ekologicznej. Pozna zabawy dydaktyczne, matematyczne, ruchowe, muzyczne i słowne, które uwrażliwiają dzieci na wpływ ludzkich działań na środowisko w trzech zazębiających się sferach: geosferze, biosferze i socjosferze.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Dorota Jaskólska trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu.

6.3 BAJKOTERAPIA

Profil uczestników:

Nauczyciele wczesnej edukacji, nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności wykorzystywania bajek i opowieści terapeutycznych w realizacji systemu wspomagania rozwoju dziecka oraz w pokonywaniu jego problemów.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie specjalnych bajek terapeutycznych i ich zastosowania, umiejętność doboru tekstów ogólnie dostępnych – bank bajek, do wieku, grupy i charakteru trudności dziecka, przykładowe scenariusze zajęć bajkoterapeutycznych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Halina Kuberska-Klimek trener I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

 

6.4 CHMURKI I ŚMIESZKI  Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pracownicy świetlic, nauczyciele i instruktorzy tańca, nauczyciele rytmiki, studenci.

Cel i zakres treści:

Wdrożenie do tańczenia i śpiewania proponowanych zabaw muzyczno-ruchowych, projektowanie ruchu do podanej muzyki, sztuka cięcia papieru techniką kirigami.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie znaczenia oraz funkcji zabaw muzyczno-ruchowych w naturalnym rozwoju człowieka i jego terapii, odkrywanie własnych możliwości twórczych poprzez czynne uczestnictwo w projektowaniu ruchu do podanej muzyki.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Leszek Gęca trener II stopnia, Ewa Gęca trener I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

 

6.5 CZTERY PORY ROKU MALOWANE PASTELĄ – warsztaty wg system Doroty Dziamskiej

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają podstawowe działania systemu „Edukacja przez ruch” – praktyczne działania plastyczne: rytmiczne ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia w naprzemiennym kreśleniu zygzaków, pełnej i niepełnej wiązki z punktu, składanie papieru, ćwiczenia w wycinaniu i konstruowaniu zbiorowej karty pracy, ćwiczenia na równoważenie lateralne, ćwiczenia z opóźnioną gratyfikacją.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Znają i potrafią zastosować w praktyce pedagogicznej system „Edukacji przez ruch” – rozumieją jego wpływ na wszechstronną integrację wszystkich zmysłów i aktywność dziecka.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Urszula Szczodrowska trener I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Gdyni.

 

6.6 CZTERY PORY ROKU – PEDAGOGIKA ZABAWY W INTEGROWANIU DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Profil uczestników:

Nauczyciele przedszkoli, pedagodzy specjalni, nauczyciele  klas integracyjnych, wychowawcy świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych

Cel i zakres treści:

Celem warsztatu jest pokazanie metod stymulujących twórcze myślenie, podkreślających znaczenie zmysłów w poznawaniu świata oraz komunikacji, pobudzających aktywność twórczą, wykorzystujących wyobraźnię i odkrywających indywidualne możliwości, uwzględniając specyfikę wieku przedszkolnego, tworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania, ukazywania inspirującej roli muzyki, plastyki w pracy pedagogicznej z wykorzystaniem pedagogiki zabawy i pedagogiki Gestalt. Warsztat obejmuje duży wybór propozycji aktywnych i kreatywnych form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W programie propozycje metod wstępnych, integracyjnych, aktywizujących i rozluźniających, związanych z tańcem, działaniami plastycznymi, muzyczno-ruchowymi.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uporządkowanie wiedzy psychologicznej w pigułce. Wzbogacenie warsztatu pracy o   techniki plastyczne, działania muzyczno- ruchowe, tańce integracyjne.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Julita Błońska-Charchut trener II stopnia, Zofia Botor.

Realizator: Koło   KLANZY w Tychach.

6.7 DLA DZIECI, Z DZIEĆMI, O DZIECIACH – KREATYWNE PROWADZENIE GRUP DZIECIĘCYCH

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji, pracownicy placówek socjalnych i kulturalno-oświatowych, studenci pedagogiki.

Cel i zakres treści:

W programie warsztatów nowe tańce i zabawy muzyczne do zastosowania w pracy z dziećmi i rodzicami, piosenki z zastosowaniem prostych układów choreograficznych, twórcze zabawy słowem, ćwiczenia orientacji przestrzennej dla dzieci, niekonwencjonalne wykorzystanie szarego papieru.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Doskonalenie warsztatu twórczego nauczyciela, doskonalenie umiejętności organizowania interesujących i niekonwencjonalnych zajęć przy zastosowaniu prostych przedmiotów, nabycie umiejętności szybkiego budzenia zainteresowania grupy dziecięcej, organizowanie twórczych i rozwijających dzieci zajęć, nabycie umiejętności zastosowania technik pomagających uczestnikom w lepszym poznaniu siebie.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Anna Jendryka trener II stopnia, Agnieszka Kaczmarczyk trener II stopnia, Małgorzata Wojtkowiak trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Poznaniu.

 

6.8 DRZWI UKRYTE W KSIĄŻKACH – wydobywanie wartości i praca z dobrym tekstem literackim w przedszkolu i w szkole 

Profil uczestników:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, najstarszych grup przedszkolnych, studenci kierunków pedagogicznych, bibliotekarze.

Cel i zakres treści:

Tematyka warsztatów obejmować będzie: prezentację kanonu dobrych książek dla dzieci wydanych w ostatnich latach, rolę ilustracji, koncepcję 12 wartości opracowanych przez Fundację ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”, wydobywanie tych wartości z książek, przedstawienie i tworzenie różnych rodzajów książek- do słuchania, czytania, oglądania, ale i jedzeni.  Uczestnik szkolenia spojrzy też na teksty literackie zawarte w podręczniku, z którym aktualnie pracuje i „ożywi” je rymowanką, piosenką, gestem, ruchem, wprawką dramową – w zależności od sytuacji i indywidualnych właściwości grupy dzieci, z którą pracuje.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Nauczyciel na podstawie zaproponowanych rozwiązań , stworzy w swojej klasie zróżnicowane propozycje działań edukacyjnych uwzględniając dobre teksty literackie.

Optymalny czas trwania – 18 godzin dydaktycznych.

Autor: Małgorzata Swędrowska trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu.

 

6.9 DZIARSKIE PRZEDSZKOLAKI czyli proste metody ułatwiające dzieciom wchodzenie w grupę

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, studenci wyższych uczelni pedagogicznych.

Cel i zakres treści:

Warsztaty promują skuteczne metody wspierania procesu adaptacyjnego małych dzieci w grupie przedszkolnej, zawierają propozycje zabaw edukacyjnych, pląsów i tańców integracyjnych ułatwiających dzieciom wejście w nową grupę, pomagające tworzyć rytuały i miło spędzać czas w przedszkolu. Program ma na celu pomoc w stymulowaniu rozwoju motorycznego i manualnego dzieci, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, percepcji słuchowej, doskonalenie rozwoju mowy oraz wspieranie kształtowania właściwych postaw społecznych.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Uczestnicy poznają nowe, atrakcyjne formy i metody pracy, poszerzą swój warsztat pracy o działania pozwalające efektywnie wspierać rozwój małego dziecka, integrować z grupą i przeprowadzić przez proces adaptacyjny do nowych warunków przedszkola. Uczestnicy otrzymają porcję konkretnej wiedzy na temat procesów rozwojowych małych dzieci oraz stosowania metod aktywizujących w przedszkolu.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Krystyna Rey trener I stopnia, Teresa Starzec trener I stopnia, Ewa Radzik, Monika Sroka.

Realizator: Oddział KLANZY w Krakowie.

 

6.10 HARCE W KRĘGU I NA ŁĄCE – SPRAWDZONYCH POMYSŁÓW TYSIĄCE – wykorzystanie metodyki zuchowej i pedagogiki zabawy do pracy w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Cel i zakres treści:

Warsztaty promują skuteczne metody budowania obrzędowości dziecięcej, dyscypliny i uszczelniania granic poprzez naukę pląsów i zabaw do wykorzystania w sali, na wyciecze, a nawet na przystanku komunikacji miejskiej, kształtowanie tożsamości i odrębności grup poprzez obrzędowość, proste tańce i układy ruchowe, zabawy integracyjne, zabawy wyciszające i energetyzujące, działania plastyczne z wykorzystaniem prostych, dostępnych i niedrogich materiałów i surowców wtórnych. Zabawy słowem i łamańce językowe. Narzędzia skuteczne dla utrzymania dyscypliny i porządku w grupie np.: „laska głosu” oraz pomocne w rozwiązywaniu konfliktów zbiorowych i indywidualnych np.: „Lista spraw” i Krąg rady”.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Uczestnik potrafi atrakcyjnie i w sposób niekonwencjonalny poprowadzić zajęcia w szkole i w przedszkolu, zna narzędzia służące budowaniu pozytywnego klimatu w grupie, służące zacieśnianiu więzi i budowaniu bliskich relacji między dziećmi i dorosłymi. Uczestnik wzbudza refleksję nad własnym stylem pracy i nad modelami myślowymi, a także sposobami dotarcia do swoich wychowanków, wzbogaca, poszerza swój warsztat o nowe pomysły w pracy z dziećmi.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Małgorzata Swędrowska trener II stopnia, Joanna Cieszyńska-Promińska, Grzegorz Skorupiński.

Realizator: Oddział KLANZY w Poznaniu.

 

6.11 IDZIE JESIEŃ, IDZIE ZIMA A MNIE NUDA SIĘ NIE TRZYMA – czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej

Profil uczestników:

Nauczyciele przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej, studenci, pracownicy i wychowawcy placówek wychowawczych i kulturalnych.

Cel i zakres treści:

Wprowadzenie do systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej na podstawie propozycji repertuarowych związanych z jesienią i zimą. 

W programie warsztatów znajdują się ćwiczenia manipulacyjne, graficzne ćwiczenia wpływające na stabilizacje lateralną, ćwiczenia w składaniu papieru, zabawy kinezjologiczne oraz przykłady organizacji cykli zajęć zintegrowanych. Wszystkie ćwiczenia wykorzystują naturalny ruch człowieka. W ich wyniku powstaje plastyczna, techniczna, artystyczna impresja, która poddana stosownej analizie pozwala odnieść aktywność dzieci do treści programowych zawartych w realizowanych przez nauczycieli programach nauczania. Warsztat nie jest kontynuacją metod przedstawionych na wiosenno-letnim warsztacie.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie założeń systemu „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej, istoty koła integracji sensorycznej oraz poznanie cykli zajęć integracyjnych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Elżbieta Burzyńska trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu.

 

6.12 IDZIE WIOSNA, IDZIE LATO – CZEKALIŚMY TYLKO NA TO!”-  wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii "Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej

Profil uczestników:

Nauczyciele przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej, studenci, pracownicy i wychowawcy placówek wychowawczych i kulturalnych.

Cel i zakres treści:

Wprowadzenie do systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej na podstawie propozycji repertuarowych związanych z wiosną i latem. 

W programie warsztatów znajdują się ćwiczenia manipulacyjne, graficzne ćwiczenia wpływające na stabilizacje lateralną, ćwiczenia w składaniu papieru, zabawy kinezjologiczne oraz przykłady organizacji cykli zajęć zintegrowanych. Wszystkie ćwiczenia wykorzystują naturalny ruch człowieka. W ich wyniku powstaje plastyczna, techniczna, artystyczna impresja, która poddana stosownej analizie pozwala odnieść aktywność dzieci do treści programowych zawartych w realizowanych przez nauczycieli programach nauczania. Warsztat nie jest kontynuacją metod przedstawionych na jesienno-zimowym warsztacie.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie założeń systemu „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej, istoty koła integracji sensorycznej oraz poznanie cykli zajęć integracyjnych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Elżbieta Burzyńska trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu.

6.13 INSPIROWANE FOLKLOREM - proste tańce integracyjne, piosenki, zabawy i działania plastyczne.

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, animatorzy kultury, pracownicy świetlic i placówek edukacji pozaszkolnej, studenci.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności wykorzystania zabaw muzycznych, rytmicznych, tanecznych, pląsów, zabaw na powitanie i pożegnanie, działań edukacyjnych, plastycznych inspirowanych polską muzyka ludową, łączenia tradycyjnej muzyki z tekstami nawiązującymi do realizowanej w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej tematyki. Uczestnicy poznają obrzędy i zwyczaje związane z porami roku i nawiązujące do tradycji i kultury ludowej, dostarczenie wiedzy na temat narodowych i regionalnych tańców, strojów regionalnych i odmienności regionalnych. Program opiera się o dorobek metodyczny kinezjologii, metody Emila Jaquesa-Dalcroze’a, Rytmiki Viva Barbary Bernackiej, i metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie umiejętności wykorzystania przebogatej tradycji polskiej kultury ludowej, ożywienie motywacji do poznawania i rozwijanie zainteresowań sztuką ludową. Rozumienie procesów budowania tożsamości kulturowej i narodowej młodego pokolenia, jej wpływu na poczucie własnej wartości i rozwój kompetencji społecznych i artystycznych.

Publikacja:Lucyna Bzowska Mirosław Bzowski Iwona Biśto Anna Sowińska
Inspirowane folklorem Zabawy muzyczno-ruchowe oparte na polskiej muzyce ludowej (książka i płyta CD)

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Iwona Biśto trener II stopnia, Lucyna Bzowska trener III stopnia,

Mirosław Bzowski trener I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Bogatyni, Koło KLANZY w Rzeszowie.

6.14 INTEGRACJA TREŚCI PROGRAMOWYCH W NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM

Profil uczestników:

Nauczyciele wczesnej edukacji, klas zerowych, osoby przygotowujące dzieci do nauki szkolnej, studenci pedagogiki.

Cel i zakres treści:

Korelacja pedagogiki zabawy z nauczaniem blokowym, organizowanie zajęć opartych na blokach tematycznych (przedmiotowych) skorelowanych z programem nauczania wczesnoszkolnego, organizowanie zebrań i spotkań integracyjnych międzypokoleniowych, organizacja dnia w nauczaniu blokowym.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Doskonalenie umiejętności korelacji treści programowych w nauczaniu wczesnoszkolnym, nabycie umiejętności konstruktywnego organizowania dnia pracy, nabycie skutecznych metod realizowania spotkań integra­cyjnych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Elżbieta Hornowska trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Warszawie.

 

6.15 KARTKI Z KALENDARZA

Profil uczestników:

Nauczyciele wczesnej edukacji, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele świetlic.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności wykorzystania 13 różnorodnych technik plastycznych – płaskich i półprzestrzennych, promują atrakcyjne pomysły na tworzenie kartek kalendarza, metody rozwijające sprawność manualną, wyobraźnię i postawę twórczą. Treści dotyczą kreatywnego opracowania pór roku z pomocą działań plastycznych.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Docenienie i rozumienie roli kreatywność w pracy pedagogicznej, zachęcanie do działania, poznanie konkretnych technik plastycznych i rozwój umiejętności dobierania technik do potrzeb i oczekiwań grupy, wykorzystywanie dostępnych, prostych materiałów.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Magdalena Ciechańska trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Warszawie.

6.16 KIEDY MALUCHY ZMIENIAJĄ SIĘ W ZUCHY – wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, opiekunki w żłobkach, osoby pracujące z małymi dziećmi, studenci.

Cel i zakres treści:

Warsztaty propagują skuteczne metody radzenia sobie z trudnościami adaptacyjnymi małych dzieci w przedszkolu – uzmysławiają przyczyny. Umożliwiają poznanie 18 piosenek i 2 tańców, rytuałów w pracy z małymi dziećmi – ich znaczenia i roli w budowaniu dziecięcego poczucia bezpieczeństwa, zapoznanie z prostymi technikami plastycznymi. Zabawa ze śpiewem jako skuteczne narzędzie organizowania grup najmłodszych. Inspirowanie do działań twórczych poprzez początkowe naśladowanie pomysłów nauczyciela.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Dostarczenie narzędzi do efektywnej pracy z małymi dziećmi, poszerzenie wiedzy nauczyciela na temat procesów adaptacyjnych dzieci w przedszkolu, podniesienie skuteczności pedagogicznej nauczycieli, uświadomienie ważności budowania relacji i komunikacji z rodzicami, wzmocnienie potencjału twórczego nauczyciela.

Publikacja: Anna Jendryka Agnieszka Kaczmarczyk Małgorzata Wojtkowiak
Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy Piosenki i zabawy muzyczne wspierające adaptację małych dzieci w przedszkolu (2 płyty CD i booklet)

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Anna Jendryka trener II stopnia, Agnieszka Kaczmarczyk trener II stopnia, Małgorzata Wojtkowiak trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Poznaniu.

 

6.17 KOLOROWA EDUKACJA – ZABAWY, TAŃCE I ALTERNATYWNE WYKORZYSTANIE CHUSTY ANIMACYJNEJ W PRACY Z DZIEĆMI

Profil uczestników:

Nauczyciele wczesnej edukacji oraz edukacji przedszkolnej, studenci pedagogiki.  

Cel i zakres treści:

Warsztaty pozwalają na kreatywne odniesienie się do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Za pomocą chusty animacyjnej można  tworzyć odmienną przestrzeń od codziennej w lekcyjnych ławkach. Po spotkaniu z Kolorową Edukacją zarówno nauczyciele jak i dzieci z uśmiechem na ustach wyjdą z minionych zajęć.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Urozmaicenie warsztatu pracy, szersze spojrzenie na ideę pedagogiki zabawy jako nieodzownego komponentu we współczesnej edukacji.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autor: Beata Kącicka trener I stopnia, Katarzyna Mieloszyńska trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Gdyni.

 

6.18 KRAJOBRAZY POLSKI – CZYLI WYBRANE ELEMENTY KINEZJOLOGICZNEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA I TERAPII EDUKACJA PRZEZ RUCH DOROTY DZIAMSKIEJ

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i  nauczania zintegrowanego, studenci kierunków pedagogicznych oraz pracownicy placówek oświatowych pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cel i zakres treści:

Warsztaty zapoznają uczestników z założeniami systemu Edukacja przez ruch, wykorzystanie ćwiczeń na równoważenie lateralne w monitorowaniu rozwoju i postępów w nauce, doskonalenie umiejętności składania papieru wraz z podstawami metodyki stosowania różnych technik origami na zajęciach z dziećmi, wzbogacenie warsztatu uczestników o nowe propozycje zabaw i ćwiczeń, które uaktywniają wiele partii mięśni, ruchy oka, dłoni, stóp z zastosowaniem naprzemiennego charakteru. Wykorzystanie koła integracji sensorycznej do konstruowania zajęć, podczas których aktywne są wszystkie zmysły. Doświadczenie pracy indywidualnej, w parach i grupach.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnicy wykonują graficzne ćwiczenia wpływające na synchronizację pracy mózgu, stabilizację i równoważenie lateralne oraz ćwiczenia rytmicznej manipulacji i spontanicznego ruchu ciała. Znają i wykorzystują proste sposoby modelowania papieru, oraz możliwości wykorzystania sztuki origami podczas zajęć dydaktycznych, stosują koło integracji sensorycznej do planowania i oceny prowadzonych zajęć, znają założenia systemu Edukacji przez ruch.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autor: Iwona Biśto trener II stopnia.

Realizator: Koło KLANZY w Rzeszowie.

6.19 KTO TAK PIĘKNIE GRA? TO DZIECI, PANI I JA

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby pracujące z dziećmi od dwóch do pięciu lat, studenci pedagogiki.

Cel i zakres treści:

Stosowanie prostych tańców i układów ruchowych, wykorzystanie wesołych piosenek podczas zajęć z dziećmi, tworzenie scenariuszy imprez z wykorzystaniem prezentowanego materiału słowno-muzycznego, opracowanie rytmicznych wierszyków i wyliczanek do zabaw.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie umiejętności organizowania ciekawych zajęć dla dzieci, zdobycie i doskonalenie umiejętności stosowania elementów muzycznych podczas zajęć z dziećmi, gotowe scenariusze zajęć muzyczno-rytmicznych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Katarzyna Makarewicz trener I stopnia, Beata Grabkowska.

Realizator: Koło KLANZY w Łodzi.

 

6.20 MALUCHY ROSNĄ, NIE TYLKO WIOSNĄ – wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, animatorzy klubów malucha, studenci, rodzice i dziadkowie.

Cel i zakres treści:

Warsztaty są kontynuacją poszukiwań skutecznych sposobów dotyczących pracy z dzieckiem przedszkolnym, szczególnie tym najmłodszym. To materiał autorski zawierający 20 nowych piosenek, zabaw, pląsów ułatwiających nauczycielowi stworzenie wyjątkowej atmosfery w grupie, a dzieciom dający poczucie, że przedszkole jest miejscem niezwykłym, w którym każdy może czuć się dobrze i bezpiecznie. Program warsztatów zawiera propozycje zabaw przy muzyce, łatwe układy ruchowe, zabawy ze śpiewem, masażyki, ćwiczenia twórcze, a także proste pomysły plastyczne i rozwiązania scenograficzne z powszechnie dostępnych materiałów.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Rozwijanie potencjału twórczego uczestników poprzez wyposażenie ich w ciekawe i efektywne sposoby pracy z dziećmi.

Publikacja: Anna Jendryka Agnieszka Kaczmarczyk Małgorzata Wojtkowiak
Maluchy rosną nie tylko wiosną. Piosenki i zabawy muzyczne wspierające rozwój dzieci w przedszkolu (2 płyty CD i booklet)

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Anna Jendryka trener II stopnia,   Agnieszka Kaczmarczyk trener II stopnia, Małgorzata Wojtkowiak trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu.

 

6.21 MASAŻ DZIECIĘCY - CMC ( Childeren Massaging Children) = 4xD ( Dzieci Dzieciom Dar Dotyku) wg metody Evy Scherer

Profil uczestników:

Nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy, wychowawcy młodszych grup w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych,

Cel i zakres treści:

Wiedz na temat znaczenia dotyku: dotyk jest pierwszym zamysłem, jaki rozwija się wżyciu dziecka. Jednocześnie jest najważniejszym zmysłem, jeśli chodzi o komunikację oraz naukę. Dzieci, które nie doświadczyły dobrego dotyku, nie mogą się prawidłowo rozwijać.
W cywilizacji technicznej odczuwamy skutki niedoboru dotyku, które objawiają się agresją i narastającymi trudnościami rozwoju uczuć wyższych dzieci i młodzieży. Informacje na temat teorii przywiązania ufnego. Nauka masażu relaksacyjnego. Nauka technik masażowych dla dzieci. Nauka konstruowania programu dla dzieci i rodziców.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Wyposażenie nauczycieli w wiedzę o znaczeniu dotyku w rozwoju dziecka. Konsekwencji jego deprywacji. Umożliwienie organizowania zajęć, w których dzieci masują dzieci pod opieką wykwalifikowanego nauczyciela metody, przez co zapewniają sobie zaspakajanie tej potrzeby. Nauka stawiania granic jako profilaktyka przemocy.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autor: Monika Mokrzyszczak trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Warszawie.

6.22 MUZYKA ETNICZNA W ZABAWACH DLA DZIECI

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych, studenci, osoby, które szukają inspiracji do pracy z dziećmi.

Cel i zakres treści:

Warsztaty propagują różne kultury: indiańską, hinduską, japońską i afrykańską, stwarzają okazję do nauczenia się 8 prostych układów tanecznych z ww. obszarów. W trakcie inspirowanie twórczego działania, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie ekspresji plastycznej, wyrażanie własnych doświadczeń, nastrojów, stanów emocjonalnych. Doskonalenie pracy z grupą poprzez wprowadzenie elementów tańca jako twórczej wypowiedzi emocjonalnej, wyrabianie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Rozwój ekspresji i poczucia samorealizacji poprzez działania plastyczne, realizacja potrzeb twórczych, wyrażających się w inwencji, planowaniu, projektowaniu i nadawaniu materialnego kształtu wizjom i marzeniom. Inspirowanie do poznawania egzotycznych, dalekich kultur – kształtowanie otwartości i ciekawości na to co inne, łamanie stereotypów i uprzedzeń, doznania relaksu i spokoju.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autor: Małgorzata Sikora trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Poznaniu.

 

6.23 NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA W PRZEDSZKOLU. Wspieranie holistycznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych, wychowawcy kolonijni.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności holistycznego rozumienie osoby. W programie wykorzystano zabawy muzyczno-dramatyczne stymulowane i inspirowane muzyką i słowem, działania plastyczne inspirowane muzyką i słowem, tańce, pląsy i piosenki, działania twórcze z wykorzystaniem gazet, świętowanie w grupie, gry planszowe jako sposób na ćwiczenie słuchu fonematycznego i utrwalanie pojęć matematycznych, działania pobudzające wyobraźnię i kształtujące świadomość własnego ciała, np. matematyczne miasteczko.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie i uporządkowanie wiedzy na temat podejścia holistycznego w rozwoju człowieka, umiejętność konstruowania i korzystania ze scenariuszy zajęć tematycznych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, festynów w przedszkolu i w szkole, poznanie i stosowanie prostych wierszy, pląsów i tańców.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy:  Irena Kalinowska trener II stopnia, Anna Sorsa trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY we Wrocławiu.

 

6.24 NASTROJOWE BRZMIENIE CELTYCKIEJ HARFY

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych, studenci, osoby, które szukają inspiracji do pracy z dziećmi.

Cel i zakres treści:

Warsztaty propagują kulturę celtycką, rozwijają zainteresowania symbolami, węzłami i muzyką celtycką, są okazją do poznania i przećwiczenia 14 układów tanecznych i zabaw ruchowych do muzyki z rejonów Irlandii, Bretanii, Prowansji oraz Galii. W praktyczny sposób prezentowana jest wiedza o zwyczajach i tradycjach kultury celtyckiej – zapoznanie z prostymi rodzajami splotów, węzłów z muliny i sznurka. Kształtowanie współpracy w grupie poprzez wprowadzenie rytmu, ruchu i muzyki.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Rozwój ekspresji i poczucia samorealizacji poprzez działania plastyczne, realizacja potrzeb twórczych, wyrażających się w inwencji, planowaniu, projektowaniu i nadawaniu materialnego kształtu wizjom i marzeniom. Inspirowanie do poznawania kultury celtyckiej – kształtowanie otwartości i ciekawości na to co inne, łamanie stereotypów i uprzedzeń, doznania relaksu i spokoju.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Małgorzata Sikora trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Poznaniu.

6.25 NAUCZANIE GLOBALNE – INTEGRACJA TREŚCI PROGRAMOWYCH W OPARCIU O PEDAGOGIKĘ ZABAWY, DRAMĘ I TWÓRCZE MYŚLENIE

Profil uczestników:

Nauczyciele wczesnej edukacji i studenci.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności praktycznego opracowania i omówienia pięciu bloków tematycznych („Poznajemy swoich kolegów i koleżanki”, „Poznajemy drzewa”, „W krainie fantazji”, „Witamy w cyrku”, „Buty, butki, buciory”) opartych na autorskim programie „Uczymy się bawiąc”, pracy z zakresu dramy, improwizacji teatralnej, działań związanych z edukacją wyobraźni oraz niekonwencjonalnych i prostych działań plastycznych.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie i uporządkowanie teoretycznych podstaw nauczania globalnego, ćwiczenie konkretnych metod do zastosowania podczas zajęć wczesnej edukacji, zyskanie praktycznych umiejętności realizacji scenariuszy zajęć w interesujących blokach tematycznych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Lucyna Bzowska trener III stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Bogatyni.

 

6.27 NIE TYLKO MATEMATYCZNE ZABAWY DLA ŚWIATA CIEKAWYCH

Profil uczestników:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Cel i zakres treści:

Propozycje działań i zabaw matematycznych utrwalających podstawowe umiejętności matematyczne w klasach I-III.  Matematyczne rytmiczne wierszyki działania i zabawy ruchowe, plastyczne  utrwalające cechy figur geometrycznych. Działania i zabawy rytmiczne, logiczne, propozycje kilku działań i zabaw muzycznych plastycznych związanych z kalendarzem roku szkolnego.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik poznaje różnorodne zabawy i działania pozwalające na prowadzenie w atrakcyjnej formie zajęć matematycznych z dziećmi oraz  nabywa i doskonali umiejętności stosowania metod pedagogiki   zabawy pracy z dziećmi.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Renata Kownacka trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Bogatyni.

 

6.28 NOWE WIERSZE I OPOWIADANIA DO KREŚLENIA I SKŁADANIA – WIOSNA-LATO

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i  edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic, studenci kierunków pedagogicznych oraz pracownicy placówek oświatowych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cel i zakres treści:

Zapoznanie uczestników z założeniami systemu Edukacja przez ruch. Przedstawienie ćwiczeń z zastosowaniem techniki origami jako jednej z form usprawniającą dzieci manualnie, rozwijającą logiczne myślenie, uczącą systematyczności, dokładności, rozwijającą wyobraźnię przestrzenną, budzącą zdolności twórcze.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Wzbogacenie warsztatu uczestników o nowe propozycje zabaw i ćwiczeń

wpływających na równoważenie lateralne,  doprowadzających do równomiernego dotlenienia dwóch półkul mózgowych, wyrównania napięcia mięśniowego po dwóch stronach osi ciała, relaksujących a przede wszystkim koncentrujących.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorki: Iwona Biśto trener II stopnia, Elżbieta Furmańska trener I stopnia.

Realizator: Koło  KLANZY w Rzeszowie.

6.29 OD BUTELKI DO GUZIKA, CZYLI WESOŁA MUZYKA – warsztaty z wykorzystaniem rekwizytów w pracy z małymi dziećmi

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, osoby pracujące z dziećmi od trzech do dziesięciu lat, animatorzy kultury, pracownicy świetlic, studenci pedagogiki.

Cel i zakres treści:

Wykorzystanie gier i zabaw muzyczno - ruchowych, zastosowanie piosenek związanych tematycznie z łatwo dostępnymi rekwizytami tj. plastikowe butelki, gazety, balony, guziki, prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych, rozluźniających i relaksacyjnych, organizowanie przy muzyce gier rozwijających umiejętność koncentracji uwagi, słuchania, kształtujących poczucie rytmu.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Zdobycie i doskonalenie umiejętności stosowania podczas zajęć gier muzyczno-ruchowych, nabycie metod skutecznie angażujących dzieci podczas zabaw,wzmocnienie umiejętności rozwijania zdolności muzycznych dzieci,zdobycie interesujących pomysłów na zorganizowanie zajęć.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Katarzyna Makarewicz trener I stopnia, Marzenna Czachórska-Wtykło trener II stopnia.

Realizator: Koło KLANZY w Łodzi.

 

6.30 OD WIOSNY DO ZIMY RAZEM SIĘ BAWIMY

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych i środowiskowych, studenci wyższych uczelni pedagogicznych, animatorzy kultury, nauczyciele muzyki i plastyki oraz zajęć artystycznych z gimnazjum, osoby związane zawodowo z pedagogiką czasu wolnego.

Cel i zakres treści:

Warsztaty promują skuteczne metody z zakresu działań artystycznych i działań twórczych, kształtowanie postawy twórczej, pedagoga poszukującego zmian w systemie edukacyjnym, wykorzystując innowacyjne i inspirujące formy pracy. W programie partytury – gra na instrumentach perkusyjnych, zabawy plastyczne związane z porami roku, tańce i zabawy muzyczno-ruchowe o zróżnicowanym stopniu trudności, zasady formułowania kontraktu, wykład na temat metody KLANZY i podstaw animacji muzycznej w pedagogii zabawy. Zabawy o charakterze integracyjnym, podnoszące energie w grupie.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Uczestnicy poznają nowe, atrakcyjne formy i metody pracy, poszerzą swój warsztat pracy o działania muzyczne, plastyczne, literackie i teatralne. Poznają 6 partytur oraz 12 tańców i zabaw muzyczno-ruchowych, stworzą partyturę do wybranej piosenki. Poznają teoretyczne podstawy stosowania metod aktywizujących w pracy z grupą dziecięcą.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Marzenna Czachórska-Wtykło trener II stopnia, Anna Myślak trener I stopnia.

Realizator: Koło KLANZY w Łodzi.

 

6.31 PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK  zabawy na dobry początek

Profil uczestników:

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych-edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, plastyki; studenci uczelni pedagogicznych, instruktorzy i animatorzy kultury, osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne, doradcy metodyczni.

Cel i zakres treści:

Podczas szkolenia przewidziano naukę piosenek i tańców integracyjnych, zabawy muzyczno-ruchowych na siedząco, zabawy z rekwizytami, prace plastyczne oraz gry dydaktyczne. Dużym walorem zawartych w nim metod jest ukryty proces adaptacji dzieci w grupie, przedszkolnej lub szkolnej.

 Wiele zabaw i tańców można wykorzystać także w ciągu całego roku szkolnego, podczas pracy codziennej, jak również w czasie uroczystości i spotkań wielopokoleniowych.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Rozwój umiejętności aktywnego słuchania muzyki klasycznej, samodzielnego tworzenia tańców i partytur na proste instrumenty perkusyjne i rekwizyty.

Wzbogacenie warsztatu metodycznego uczestników o aktywne i twórcze metody wykorzystania  prostych rekwizytów w pracy z grupą, ukazanie możliwości wykorzystania muzyki klasycznej w tańcu, zabawie i działaniach plastycznych.

Rozwój umiejętności muzycznych i plastycznych odbiorców.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Katarzyna Makarewicz trener I stopnia.

Realizator: Koło KLANZY w Łodzi.

 

6.32 SŁOWA MALOWANE, CZYLI JAK GRAĆ W KARTY DIALOGOWE

Profil uczestników:

Nauczyciele każdego poziomu kształcenia, wychowawcy, animatorzy kultury, pracownicy świetlic i placówek edukacji pozaszkolnej, studenci.

Cel i zakres treści:

Program będzie obejmował następujące moduły: integracja grupy i działania twórcze, mające na celu gimnastykowanie umysłu, gra w karty wg wyznaczonych reguł podanych w instrukcjach, twórcze podejście do kart-czyli jak jeszcze można wykorzystać karty, działania własne uczestników. Zaprojektowane tak, aby rozwijać intuicję i wyobraźnię, prowokują do myślenia, rozwijają wyobraźnię. Pomagają grającym uświadomić sobie własną wartość i ułatwiają integrację społeczną. Wspomagają wzajemne komunikowanie się prowokując do wypowiedzi, ale również skłaniając do słuchania innych.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie  możliwości wykorzystania kart dialogowych; rozwijanie kreatywności uczestników; nabycie umiejętności swobodnego i twórczego posługiwania się kartami dialogowymi w pracy z dziećmi i dorosłymi.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorki: Anna Michalska trener II stopnia, Agata Wilk trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Warszawie.

6.33 ROZŚPIEWANE, ROZTAŃCZONE, ROZBAWIONE PRZEDSZKOLE…

TAŃCE I ZABAWY NA RÓŻNE UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby pracujące z dziećmi w  wieku  przedszkolnym.

Cel i zakres treści:

W programie:  nauka 12 układów ruchowych  do piosenek,  proste układy taneczne z rekwizytami z wykorzystaniem niedrogich materiałów,  zadania wymagające inwencji twórczej,  ćwiczenia rozluźniające, relaksacyjne, oddechowe,  techniki informacji zwrotnej.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnicy warsztatów poznają sposoby tworzenia prostej choreografii , wykorzystania rekwizytów w zajęciach ruchowych. Ciekawe działania plastyczne pokażą  im jak łatwo i z niedrogich materiałów stworzyć atrakcyjny rekwizyt taneczny.

Program wzbogaca warsztat metodyczny uczestników o nowe efektywne techniki pracy z grupą i poszerza ich umiejętności organizowania i prowadzenia udanych uroczystości przedszkolnych.

Publikacja:

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autor: Sylwia Reichel trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu.

6.34 TANECZNE DOZNANIA ŁĄCZĄCE POKOLENIA cz. I i II

Profil uczestników:

Nauczyciele przedszkoli i szkół, świetlic, osoby pracujące z ludźmi starszymi, młodzież angażująca się w pracę wolontariatu na rzecz osób starszych, studenci.

Cel i zakres treści:

Rozwój postawy twórczej, koordynacji i sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, kształtowanie wrażliwości estetycznej, tworzenie dyskotekowych form tanecznych dla każdego wieku, wykonywanie prostych przyborów tanecznych, W trakcie I części nauka 12 układów tanecznych, w II części 8 układów. W programie wykorzystano hity światowej muzyki rozrywkowej lat 70-tych i 80-tych.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Aktywizacja grup wielopokoleniowych, tworzenie relacji i budowanie kontaktów, umiejętność wspomagania harmonijnego rozwoju, relaksu, wzmagania kondycji, kształtowanie w prosty sposób twórczej postawy, wyrażającej się w kreatywności i zamiłowaniu do muzyki i tańca.

Optymalny czas trwania cz. I – 15 godzin dydaktycznych, cz. II - 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Małgorzata Sikora trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Poznaniu.

 

6.35 TAŃCE, PLĄSY I ZABAWY PLASTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby pracujące z dziećmi w wieku przedszkolnym, rodzice, studenci pedagogiki.

Cel i zakres treści:

Doskonalenie umiejętności prowadzenia tańców, pląsów i zabaw przy muzyce, stosowanie prostych prac i kompozycji plastycznych z ogólnodostępnych materiałów (malowanie rolkami i dłońmi, malowanie okrągłych obrazów, robienie stempli i wycinanie szablonów dłoni oraz tworzenie z nich różnych kompozycji plastycznych), stosowanie metod informacji zwrotnej i wymiany doświadczeń.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie znaczenia tańców, pląsów i zabaw przy muzyce oraz zabaw plastycznych dla rozwoju dzieci w wieku przed­szkolnym, zdobycie i doskonalenie umiejętności organizowania aktywnych zajęć dla dzieci, poznanie skutecznych metod zainteresowania dzieci zajęciami muzycznymi i plastycznymi, zdobycie konkretnych pomysłów, urozmaicających prowadzone zajęcia.

Publikacja:Robert Domań Iwona Biśto Jolanta Kaszyca Tańce, pląsy i zabawy przy muzyce dla dzieci w wieku przedszkolnym (książka i płyta CD)

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Robert Domań trener II stopnia, Iwona Biśto trener II stopnia, Jolanta Kaszyca trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie, Koło KLANZY w Rzeszowie.

 

6.36 UCZYMY SIĘ BAWIĄC – DZIAŁANIA TWÓRCZE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Część I i II

Profil uczestników:

Nauczyciele wczesnej edukacji i studenci.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności stosowania metod rozwijających twórcze myślenie, koncentrację uwagi, pamięć, spostrzegawczość, stosowania metod poszerzających słownictwo i operowanie nim, pobudzających aktywne słuchanie, kojarzenie, abstrahowanie, wykorzystanie metod rozluźniających (ruch, śpiew, taniec i plastyka).

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w edukacji dzieci, możliwość wykorzystania poznanych metod w kształceniu wczesnoszkolnym, poznanie metod organizowania zajęć rozwijających dzieci.

Publikacja: Lucyna Bzowska Renata Kownacka Uczymy się, bawiąc Propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących aktywizujących klasach I–III (trzy części Klasa pierwsza, Klasa druga i Klasa trzecia)

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Lucyna Bzowska trener III stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Bogatyni.

 

6.37 UCZYMY SIĘ BAWIĄC NA WYCIECZCE I ZIELONEJ SZKOLE

Profil uczestników:

Nauczyciele wczesnej edukacji, nauczyciele wychowania przedszkolnego, wychowawcy placówek socjalnych i kulturalno-oświatowych pracujący z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, studenci pedagogiki.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności prowadzenia zajęć odbywających się poza klasą szkolną, zastosowania ciekawych działań twórczych, pogłębiających kontakt z przyrodą, wykorzystania zajęć ruchowych, plastycznych, muzycznych, wykorzystania propozycji zawartych w książkach „Uczymy się bawiąc”.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w edukacji dzieci, zdobycie umiejętności organizowania interesujących zajęć na boisku, podczas wycieczki szkolnej oraz zielonej szkoły, poznanie ciekawych sposobów na organizowanie zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych i czasu wolnego.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Lucyna Bzowska trener III stopnia, Renata Kownacka trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Bogatyni.

 

6.38 UCZYMY SIĘ BAWIĄC – PROSTE TAŃCE INTEGRACYJNE, ZABAWY I DZIAŁANIA PLASTYCZNE

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności atrakcyjnego prowadzenia grup dziecięcych z wykorzystaniem 28 prostych zabaw i tańców integracyjnych (w tym 6 tańców na siedząco) opartych na znanych piosenkach dla dzieci m.in.: Wracamy z wakacji, Jabłka, W kasztanowym mieście, Jesień – jesieniucha, Jesienna narzeczona, Walczyk na ślizgawce, Jedzie grudzień, W karnawale, Najłatwiejsze ciasto na świecie, Pisanki, Daj rękę wiosenko, Jesteśmy kroplami tęczy, Po łące biega lato, Pan kolejarz, Nie siedź w kącie, Piłka Oli.Prezentacja zabaw rytmiczno-muzycznych przygotowujących do wprowadzania tańców. Prezentacja działań plastycznych nawiązujących tematycznie do bloków tanecznych (powrót z wakacji, jesień, zima, święta, wiosna, lato, wakacyjne podróże), prezentacja i realizacja scenariusza fabularyzowanego „Pojedziemy gdzieś daleko”. Do opracowania zabaw i tańców integracyjnych zostały wykorzystane ogólnie dostępny materiał muzycznych stanowiący załącznik do następujących publikacji:

- ABC zabawy słowno-muzyczne sześciolatków część 1 i 2, Wydawnictwo WSPiP

- Tańce i zabawy dla grupy, Wydawnictwo KLANZY.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Uczestnicy znają i wykorzystują proste zabawy i tańce integracyjne, doskonalą umiejętności wykorzystania znanych utworów w pracy z dziećmi, znają zabawy rytmiczne przygotowujące do wprowadzania tańców integracyjnych, rozumieją potrzeby stosowania działań artystycznych związanych z muzyką, tańcem, plastyką w pracy z dziećmi, potrafią wykorzystać niekonwencjonalne materiały do prostych prac plastycznych, potrafią opracować i zrealizować zabawę fabularyzowaną.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Lucyna Bzowska trener III stopnia, Mirosław Bzowski trener i stopnia, Liliana Fularz trener I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Bogatyni.

 

6.39 UCZYMY SIĘ BAWIĄC W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

Profil uczestników:

Nauczyciele wczesnej edukacji, nauczyciele wychowania przedszkolnego, wychowawcy placówek socjalnych i kulturalno-oświatowych pracujący z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, studenci pedagogiki.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności wykorzystania zabaw kształcących umiejętność logicznego myślenia, utrwalających umiejętność porządkowania, porównywania liczb oraz dodawania i odejmowania, działań ćwiczących analizę i syntezę wyrazów, utrwalających poznane litery (rytmiczne wierszyki, zabawy literą, słowem, zdaniem), wykorzystania poznanych zabaw do tworzenia zajęć fabularyzowanych, zastosowania tańców integracyjnych i zabaw z rekwizytami podnoszących ogólną sprawność fizyczną dzieci.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie zabaw umożliwiających naukę pisania i czytania, zdobycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w praktyce, nabycie metodyki skutecznej nauki przez zabawę, zdobycie pomysłów na wesołe, angażujące zajęcia edukacyjne.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Lucyna Bzowska trener III stopnia, Renata Kownacka trener II stopnia,

Liliana Fularz trener I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Bogatyni.

 

6.40 UCZYMY SIĘ BAWIĄC – ZAJĘCIA I ZABAWY FABULARYZOWANE WE WCZESNEJ EDUKACJI

Profil uczestników:

Nauczyciele wczesnej edukacji, nauczyciele wychowania przedszkolnego, wychowawcy placówek socjalnych i kulturalno-oświatowych pracujący z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, studenci pedagogiki.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności konstruowania fabuły, tworzenia narracji łączącej poszczególne etapy zabawy fabularyzowanej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, zastosowania zabaw i działań ruchowych, plastycznych, muzycznych, wykorzystania podczas zajęć propozycji zabaw i zajęć fabularyzowanych opisanych w książkach „Uczymy się bawiąc”, aktywizowania i angażowania do wspólnej zabawy rodziców, organizacji dużych imprez w szkole.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania zabaw fabularyzowanych podczas zajęć w kształceniu zintegrowanym, realizacja scenariuszy zajęć: „Jesteśmy już uczniami”, „Klasowe mikołajki”, „Imieniny klasy”, poznanie wielu atrakcyjnych metod służących organizacji ciekawych zajęć dla dzieci, poznanie zasad organizowania imprez szkolnych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Lucyna Bzowska trener III stopnia, Renata Kownacka trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Bogatyni.

 

6.41 WESOŁE PRZYGODY W ŚWIECIE PRZYRODY (wariant dla szkół)

PRZEDSZKOLNE PRZYGODY W ŚWIECIE PRZYRODY (wariant dla przedszkoli)

Profil uczestników:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, osoby pracujące z dziećmi w młodszym wieku szkolnym

Cel i zakres treści:

Organizowanie ciekawych zajęć  przyrodniczych. Prowadzenie zajęć odbywających się poza salą przedszkolną. Wykorzystanie zajęć plastycznych, muzycznych, ruchowych
w pracy z dziećmi.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik  nabywa i doskonali umiejętności stosowania metod pedagogiki   zabawy w edukacji dzieci, zdobywa umiejętności organizowania interesujących zajęć podczas spaceru, wycieczki, ogniska, zielonej szkoły.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Renata Kownacka trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY Bogatyni.

 

6.42 WIERSZE I OPOWIADANIA DO KREŚLENIA I SKŁADANIA – wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej część I  WIOSNA LATO, część II JESIEŃ ZIMA

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych studenci kierunków pedagogicznych oraz pracownicy placówek oświatowych pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cel i zakres treści:

Warsztaty zapoznają uczestników z założeniami systemu Edukacja przez ruch, wykorzystanie ćwiczeń na równoważenie lateralne w monitorowaniu rozwoju i postępów w nauce, doskonalenie umiejętności składania papieru wraz z podstawami metodyki stosowania różnych technik origami na zajęciach z dziećmi, wzbogacenie warsztatu uczestników o nowe propozycje zabaw i ćwiczeń, które uaktywniają wiele partii mięśni, ruchy oka, dłoni, stóp z zastosowaniem naprzemiennego charakteru. Wykorzystanie koła integracji sensorycznej do konstruowania zajęć, podczas których aktywne są wszystkie zmysły. Doświadczenie pracy indywidualnej, w parach i grupach.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Uczestnicy wykonują graficzne ćwiczenia wpływające na synchronizację pracy mózgu, stabilizację i równoważenie lateralne oraz ćwiczenia rytmicznej manipulacji i spontanicznego ruchu ciała. Znają i wykorzystują proste sposoby modelowania papieru, oraz możliwości wykorzystania sztuki origami podczas zajęć dydaktycznych, stosują koło integracji sensorycznej do planowania i oceny prowadzonych zajęć, znają założenia systemu Edukacji przez ruch.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Iwona Biśto trener II stopnia, Elżbieta Furmańska trener I stopnia.

Realizator: Koło KLANZYw Rzeszowie.

 

6.43 WIO KONIKU, RUSZAJ Z NAMI – PROSTE TAŃCE Z PIOSENKAMI. Nowoczesne aranżacje znanych i popularnych piosenek.

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji, animatorzy kultury, organizatorzy czasu wolnego, osoby pracujące z seniorami, pracownicy świetlic.

Cel i zakres treści:

W programie warsztatów:łatwe, efektowne tańce i układy choreograficzne dla dzieci i dorosłych z wykorzystaniem niebanalnych rekwizytów, wykorzystanie znanych i lubianych melodii popularnych (z ich integrującą siłą) w organizacji spotkań, imprez rodzinnych, okolicznościowych, w celu pobudzania wyobraźni i ekspresji plastycznej dzieci poprzez wykorzystanie surowców wtórnych. Tworzenie prostych elementów scenografii, nawiązywanie pozytywnych, ciepłych relacji z osobami z różnych środowisk i w różnym wieku, autoprezentacja i pozytywne myślenie na swój temat, wykorzystanie technik relaksacyjnych (masażyki, elementy treningu autogenicznego).

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie 14-tu tańców i zabaw integrujących grupę, zdobycie i udoskonalenie umiejętności wykorzystania znanych i popularnych utworów w pracy z dziećmi i dorosłymi, wzbogacenie muzycznego i plastycznego warsztatu pracy, zdobycie narzędzi umożliwiających poprowadzenie udanej imprezy integracyjnej.

Publikacja: Anna Jendryka Agnieszka Kaczmarczyk Małgorzata Wojtkowiak
Wio, koniku, ruszaj z nami Łatwe tańce z piosenkami (płyta CD i booklet)

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Anna Jendryka trener II stopnia, Agnieszka Kaczmarczyk trener II stopnia, Małgorzata Wojtkowiak trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Poznaniu.

 

6.44 MAŁY Z DUŻYM CZYLI KOLOROWE I TANECZNE POMYSŁY NA DNI OTWARTE DLA DZIECI I RODZICÓW

Profil uczestników:


Nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, placówek specjalnych i integracyjnych, wychowawcy świetlic, studenci kierunków pedagogicznych.

 

Cel i zakres treści:

Rozwijanie własnych umiejętności w zakresie tańców integracyjnych, zabaw parateatralnych. prostych technik plastycznych, zabawy literackiej i quizu muzycznego. Sprowokowanie do własnej inwencji i twórczej aktywności. Praktyczne zastosowanie tańców i zabaw podczas uroczystości w placówkach oświatowych.

W programie formy aktywności na okolicznościowe zajęcia otwarte z rodzicami takie, jak: Święto Niepodległości, mikołajki, spotkanie wigilijne, dzień rodziny, oraz cykl tematyczny „Podróże po świecie”. Taniec, formy plastyczno – techniczne, scenka parateatralna, prosta forma literacka.

 

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie nowych układów choreograficznych tańców integracyjnych w tym tańca z chustą animacyjną, zabawy parateatralnej, wytworów plastyczno – technicznych, quizu muzycznego i zabawy literackiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Anna Pokój, Piotr Pokój trenerzy I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

 

6.45 TAŃCZY MAŁY, TAŃCZY DUŻY, CZYLI TAŃCE I ZABAWY RUCHOWE DO ZNANYCH I MNIEJ ZNANYCH UTWORÓW DLA DZIECI I RODZICÓW

Profil uczestników:


Nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły integracyjnej i specjalnej, wychowawcy świetlic, animatorzy grup wielopokoleniowych

Cel i zakres treści:


Rozwijanie własnych umiejętności, w zakresie tańców integracyjnych. Praktyczne zastosowanie tańców w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

W programie układy taneczne do współczesnych utworów muzycznych z różnych stron świata, między innymi z: Afryki, Polski, Ukrainy, Korei, Brazylii, Francji. Zabawa matematyczno – ruchowa. Dwie prace plastyczno – techniczne. Praca grupowa. Układanie choreografii. Praca literacka „Indiańskie opowiadanie”. Dyskusja.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie nowych układów choreograficznych tańców integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Metody wprowadzania tańców w różnych grupach wiekowych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Anna Pokój, Piotr Pokój trenerzy I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

 

6.46 BAJKOWO – FILMOWO

Profil uczestników:

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej. świetlic szkolnych i środowiskowych oraz osoby organizujące czas wolny dla dzieci i młodzieży. Wolontariusze pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cel i zakres treści:

Wzbudzanie zainteresowań sztuką. Kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności muzycznej i plastycznej. W programie kreatywne opracowanie tańców i zabaw do muzyki z musicali, filmów i bajek (np.: „Anastasia” , „Smerfy”, „Grease”, „Vabank”). Przedstawienie instrumentacji do muzyki z filmów ( partytury m.in. do „Poszukiwaczy zaginionej Arki”, „Piratów z Karaibów”, „River Kwai”). Działania uczestników warsztatów o charakterze ruchowym, intelektualnym, plastycznym (rekwizyty do zabaw).

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Rozwijanie wrażliwości muzycznej i estetycznej i możliwość przeniesienia zdobytych umiejętności do pracy z dziećmi. Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych i rozwijanie umiejętności posługiwania się partyturami w pracy z grupą. Poznanie nowych zabaw, tańców i partytur.

Optymalny czas trwania – 10 - 20 godzin dydaktycznych.

 

Autorki: Marzenna Czachórska -Wtykło trener II stopnia, Anna Myślak trener I stopnia

Realizator: Koło  KLANZY w Łodzi.

 

6.47 ZRÓB TO SAM - PRACOWNIA PLASTYCZNA DLA DUŻYCH I MAŁYCH

Profil uczestników:

Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, świetlic, katecheci, wychowawcy placówek integracyjnych, specjalnych, opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne, wykorzystujące w pracy działania plastyczne, organizatorzy czasu wolnego.

Cel i zakres treści:

Rozwój własnych umiejętności, w zakresie twórczych działań plastycznych.

Poznanie oryginalnych technik plastycznych, inspirujących pomysłów i zabaw

o różnorodnej tematyce. Umiejętność organizowania sytuacji dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy związanych z wykorzystaniem poznanych metod plastycznych.

W programie techniki dekoracyjne na płaszczyźnie i przedmiotach  – zasady stosowania wybranych technik plastycznych i sposobów ich wykorzystania w wykonaniu prac na kiermasze, jako elementów dekoracji sali na uroczystości szkolne.

Papieroplastyka-formy płaskie i przestrzenne - nowe i oryginalne sposoby na zastosowanie znanych materiałów plastycznych (karton, papier, bibuła) oraz materiałów nietypowych ( warzywa, serwetki, pakuły itp.) Sztuka projektowania i organizowania własnego warsztatu pracy na potrzeby pracy z dziećmi, spotkań z rodzicami, dziadkami wychowanków.

 

Korzyści dla uczestnika i placówki:


Wykonanie: ponad 30 prac plastycznych z wykorzystaniem technik dekoracyjnych na płaszczyźnie i przedmiotach, własnych narzędzi do działań plastycznych. Nauka : 1 nowego tańca „Jesienny spacer”, wiązania balonów,  2 zabaw związanych  z nietypową animacją tekstu, jednej formy literackiej związanej z tworzeniem tekstu na określony temat. Nabycie nowej wiedzy związanej z tradycją i zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia . Nabycie umiejętności wykorzystywania znanych materiałów i narzędzi w nietypowy sposób. Podjęcie przez uczestników warsztatów samodzielnych prób tworzenia zabaw związanych z działalnością plastyczną.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Joanna Niedziałek trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

 

6.48 FANTASTYCZNY ŚWIAT MAKULATURY

Profil uczestników:


Nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele plastyki i sztuki, pracownicy domów kultury.

Cel i zakres treści:


Wyposażenie nauczycieli w proste metody plastyczne, wykorzystujące materiały recyklingowe oraz zwrócenie uwagi na twórcze możliwości art-eco.

W programie metody plastyczne z wykorzystaniem gazet. Metody plastyczne z wykorzystaniem kartonowych pudełek i rolek. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem stworzonych rekwizytów. Zabawy muzyczne i tańce integracyjne z wykorzystaniem rekwizytów.

 

Korzyści dla uczestnika i placówki:


Rozwój kreatywności własnej na bazie poznanych metod i technik plastycznych. Praktyczne posługiwanie się metodami plastycznymi w ujęciu edukacji ekologicznej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych form wyrazu. Sposoby wykorzystywania materiałów papierniczych w niekonwencjonalnych technikach plastycznych.

 

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Jarosław Jatel trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

 

6.49 TYPOLOGIA STRUKTUR CHARAKTERÓW W PRACY Z UCZNIEM NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACJI ORAZ JEGO RODZICAMI

Profil uczestników:
Nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni, (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum), pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic szkolnych, socjoterapeutycznych i terapeuci warsztatów terapii zajęciowej

Cel i zakres treści:

Nabycie wiedzy teoretycznej na temat typologii charakteru wg wybranych koncepcji: Lowena i Johnssona. Charakter osoby jest to zespół niezmiennych cech powiązanych ze sobą w jednolity system. Kształtuje się on od dzieciństwa pod wpływem oddziaływań środowiska społecznego i w wyniku własnej aktywności człowieka. Zagadnienia zawarte w treści warsztatu pomagają rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo. Poszerzają także świadomość nauczyciela, wychowawcy na temat komunikacji i relacji interpersonalnych z uczniem oraz jego rodzicami.

Zagadnienia wybrane na potrzeby warsztatu są pomocne w budowaniu programów wychowawczo-profilaktycznych na potrzeby placówek edukacyjnych.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Refleksja i autodiagnoza dotycząca własnych zasobów i ograniczeń w kontakcie w uczniem.
Zdobycie wiedzy oraz poszerzenie kompetencji usprawniających relacje w grupie uczniowskiej oraz w relacji nauczyciel/wychowawca - uczeń.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Justyna Popławska – trener I stopnia, psycholog, psychoterapeutka Gestalt, trener, coach

Realizator: Koło  KLANZY w Tychach

 

6.50 RODZINA, DOM I JEGO MIESZKAŃCY - UCZYMY SIĘ BAWIĄC

Profil uczestników:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Cel i zakres treści:

W programie propozycje działań i zabaw rozwijających słownictwo i operowanie nim, pobudzających aktywne słuchanie, kojarzenie, abstrahowanie oraz ćwiczenia rozwijające ekspresję twórczą dzieci. Zabawy wokół tematu rodziny, domu i jego mieszkańców wykorzystujące różne rodzaje aktywności – ruch, rytmizację, improwizację słowną i ruchową, działania twórcze i plastyczne.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik:

- poznaje różnorodne i proste zabawy uatrakcyjniające zajęcia edukacji polonistycznej, 

- nabywa umiejętność wykorzystywania pedagogiki zabawy na zajęciach lekcyjnych,     

-  poznaje propozycje wykorzystania w edukacji polonistycznej prostych i dostępnych materiałów dla uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych,  kształtowania u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania ciekawości w poznawaniu otaczającego świata.

 

Optymalny czas trwania – 5 godzin dydaktycznych.

Autor: Lucyna Bzowska, trener III stopnia, superwizor, autorka publikacji.

Realizator: Oddział  KLANZY w Bogatyni.

 

6.51 UCZEŃ, KLASA, SZKOŁA - UCZYMY SIĘ BAWIĄC

Profil uczestników:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy klas IV- VI, nauczyciele świetlicy.

Cel i zakres treści:

W programie propozycje zabaw na dobry początek, na imiona, bliższe poznanie, metod aktywizujących i dyskusyjnych wokół tematów: dobra koleżanka/kolega, klasa, szkoła, reguły w klasie, wykluczenie (m.in.: dyskusja „Słoneczko”, „Składany ludzik”, „Rozprawa nad szkołą”, „Klasowa gra”, „Kolorowe polecenia”, „Komunikat JA”, „Procedura stopniowania reakcji”) oraz 18 zabaw ruchowych, rytmicznych, twórczych podnoszących nastrój w grupie
i integrujących klasę. 

Zabawy na imiona są z warsztatów „METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ – WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY” .

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik:

- poznaje metody na dobry początek, zabawy na imiona, bliższe poznanie, metody aktywizujące i dyskusyjne wokół tematów: dobra koleżanka/kolega, klasa, szkoła, reguły w klasie, wykluczenie,

- poznaje około 18 zabaw ruchowych, twórczych, rytmicznych podnoszących nastrój w grupie i integrujących klasę,

- nabywa umiejętność wykorzystywania pedagogiki zabawy na zajęciach lekcyjnych.

 

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Lucyna Bzowska, trener III stopnia, superwizor, autorka publikacji..

Realizator: Oddział  KLANZY w Bogatyni.

 

6.52 UCZYMY SIĘ BAWIĄC - LITERĄ, SYLABĄ, WYRAZEM I ZDANIEM

Profil uczestników:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Cel i zakres treści:

W programie propozycje działań i zabaw w edukacji polonistycznej wspomagające podstawowe umiejętności dzieci związane z literami, sylabami, wyrazami i zdaniami. Zabawy wykorzystujące różne rodzaje aktywności – ruch, śpiew, rytmizację, taniec, improwizację,  działania plastyczne, twórcze oraz proste i dostępne materiały.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik:

- poznaje różnorodne i proste zabawy uatrakcyjniające zajęcia edukacji polonistycznej wyposażające dzieci w umiejętności czytania i pisania potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów,

- nabywa umiejętność wykorzystywania pedagogiki zabawy na  zajęciach lekcyjnych,     

-  poznaje propozycje wykorzystania w edukacji polonistycznej prostych i dostępnych materiałów dla uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych,  kształtowania u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania ciekawości w poznawaniu otaczającego świata.

Optymalny czas trwania – 5 godzin dydaktycznych.

Autor: Lucyna Bzowska, trener III stopnia, superwizor, autorka publikacji.

Realizator: Oddział  KLANZY w Bogatyni.

 

6.53 MATEMATYKA, RYTM I LOGIKA - UCZYMY SIĘ BAWIĄC

Profil uczestników:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Cel i zakres treści:

W programie zabawy i gry  matematyczne oparte na muzyce, ruchu, działaniach plastycznych oraz logicznym myśleniu z wykorzystaniem prostych materiałów (papieru, butelek, hula-hopów). Przykłady zabaw rozwijających logiczne myślenie, analizowanie i rozwiązywanie problemów, poszukiwanie i odczytywanie informacji, nabywanie umiejętności i sprawności rachunkowych oraz sposoby samodzielnego wykonania prostych kart pracy do zadań logicznych, zabawek zręcznościowych. W programie również  zabawy rytmiczne, zabawy powitalne i pożegnalne. 

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik nabywa i doskonali umiejętności stosowania efektywnych metod pracy pozwalających uczniom na samodzielne odkrywanie i doświadczanie wspomagające poznawanie pojęć matematycznych i umiejętności logiczno-matematycznych. Poznaje możliwości wykorzystania kartki papieru w samodzielnym tworzeniu przez dzieci kart pracy do zadań logicznych, gier, tabelek, zabaw zręcznościowych. Uświadamia sobie znaczenie aktywności uczniów  na lekcjach matematyki oraz potrzebę wykorzystywania gier i zabaw w edukacji dzieci.

Optymalny czas trwania – 5-10 godzin dydaktycznych.

Autor: Lucyna Bzowska, trener III stopnia, superwizor.

Realizator: Oddział  KLANZY w Bogatyni.

 

6.54 Taneczne zabawy z chustą

Autor: Ewa Piątkowska, Katarzyna Żelazna                                    ilość godzin: 8 godz.

 

Program jest adresowany do nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego oraz osób pracujących z seniorami.

W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z nową choreografią do tańców  integracyjnych z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Ponadto uczestnicy poznają różnorodne zabawy integracyjne, zapoznają się ze metodyką pracy, poznają zabawy rytmiczne, wykonają proste rekwizyty, które można wykorzystać do tańców z chustą.

 

6.55 Balonowe cuda cz.1

Autor: Ewa Piątkowska, Katarzyna Żelazna                                    ilość godzin: 5 godz.

 

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą poznać od podstaw sposoby modelowania balonów typu rurka. Uczestnicy zdobędą podstawowe umiejętności potrzebne do samodzielnego wykonania  prostych przedmiotów i zwierząt.

Umiejętności zdobyte na warsztatach pozwolą na wykorzystanie ich do tworzenia dekoracji. Pomocne będą w pracy z różnymi grupami. Rozwijają wyobraźnie przestrzenną, poprawiają koordynacje, zdolności manualne, rozwijają dużą i małą motorykę.

W programie szkolenia:

  1. Różnorodność zastosowań balonów
  2. Podstawy pompowania, wiązania i skręcania balonów
  3. Skręcanie prostych przedmiotów, zwierząt
  4. Porady praktyczne.