TWÓRCZE ZASTOSOWANIE TEKSTU PODCZAS ZAJĘĆ PEDAGOGICZNYCH

 

10.1 BIBLIOTERAPIA – JAKO TWÓRCZA METODA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI

10.2 DRZWI UKRYTE W KSIĄŻKACH – wydobywanie wartości i praca z dobrym tekstem literackim w przedszkolu i w szkole 

10.3 „OD DESKI DO DESKI” – ANIMACJA TEKSTÓW LITERACKICH METODAMI PEDAGOGIKI ZABAWY

10.4 RADOŚĆ TWORZENIA I DZIAŁANIA, CZYLI METODY PEDAGOGIKI ZABAWY W PRACY Z TEKSTEM LITERACKIM

10.5 ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ TWÓRCZĄ AKTYWIZACJĘ
 

10.1 BIBLIOTERAPIA – JAKO TWÓRCZA METODA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI

Profil uczestników:

Nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy wykorzystujący w swojej pracy metody pedagogiki twórczości, nauczyciele bibliotekarze, terapeuci.

Cel i zakres treści:

  Podczas warsztatów uczestnicy zapoznani zostaną z podstawowymi założeniami biblioterapii i ich przykładowym wykorzystaniem w procesie psychoedukacyjnym. Celem warsztatów jest prezentacja podstawowych zasad pracy z tekstem z wykorzystaniem metod twórczych, zapoznanie z wybranymi technikami i twórczymi metodami pracy z tekstem oraz ukazanie praktycznych sposobów wykorzystania wybranych technik arteterapeutycznych w psychoedukacyjnej pracy z dzieckiem.

Celem warsztatu jest prezentacja konkretnych lektur, które mogą być pomocne w radzeniu sobie z rozmaitymi uczuciami i emocjami.

Zademonstrowane zostaną zasady wykorzystywania książek i innych materiałów czytelniczych w szeroko rozumianym procesie terapeutycznym. Podczas warsztatu wspólnie zastanowimy się: Jak pracować z emocjami metodą biblioterapii?, Jak się wyciszyć?, Jak zbudować własne opowieści?, Jak rozmawiać z dziećmi na „trudne tematy”? Jak zmieniają się książki dla dzieci?

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik pozna tytuły książek, które mogą być stosowane w trakcie zajęć bioterapeutycznych. oraz podstawowe techniki używane w trakcie procesu bioterapeutycznego.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autor: Katarzyna Nowacka – Jakubowska  trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu.

 

10.2 DRZWI UKRYTE W KSIĄŻKACH – wydobywanie wartości i praca z dobrym tekstem literackim w przedszkolu i w szkole 

Profil uczestników:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, najstarszych grup przedszkolnych, studenci kierunków pedagogicznych, bibliotekarze.

Cel i zakres treści:

Tematyka warsztatów obejmować będzie: prezentację kanonu dobrych książek dla dzieci wydanych w ostatnich latach, rolę ilustracji, koncepcję 12 wartości opracowanych przez Fundację ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”, wydobywanie tych wartości z książek, przedstawienie i tworzenie różnych rodzajów książek- do słuchania, czytania, oglądania, ale i jedzeni.  Uczestnik szkolenia spojrzy też na teksty literackie zawarte w podręczniku, z którym aktualnie pracuje i „ożywi” je rymowanką, piosenką, gestem, ruchem, wprawką dramową – w zależności od sytuacji i indywidualnych właściwości grupy dzieci, z którą pracuje.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Nauczyciel na podstawie zaproponowanych rozwiązań , stworzy w swojej klasie zróżnicowane propozycje działań edukacyjnych uwzględniając dobre teksty literackie.

Optymalny czas trwania – 18 godzin dydaktycznych.

Autor: Małgorzata Swędrowska trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu.

10.3 „OD DESKI DO DESKI” – ANIMACJA TEKSTÓW LITERACKICH METODAMI PEDAGOGIKI ZABAWY

Profil uczestników:

Bibliotekarze, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic.

Cel i zakres treści:

Prezentacja różnych sposobów animacji z wykorzystaniem tekstów literackich oraz wspólnie z grupą planowanie i tworzenie scenariuszy zajęć. Szczególnie ważne w programie jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poszukiwanie nowości literackich i dostosowywanie tekstów do potrzeb i oczekiwań grupy. W programie różnorodne metody aktywizujące inspirowane tekstem literackim oparte o budowanie współpracy i wspólnoty grupowej. Przykłady wykorzystania fragmentów książki Tove Jansson „Zima w Dolinie Muminków”, wierszy Danuty Wawiłow, Doroty Terakowskiej, J. Ch. Andersena i Doroty Gellner.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Uczestnicy znają i wykorzystują metody rozpoznawania i kształtowania potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży, potrafią wykorzystać atrakcyjne metody animacji grupy z wykorzystaniem tekstów literackich, wykonują swoją osobista książkę oprawioną „Od deski do deski”, zawierającą materiały wypracowane w trakcie działań warsztatowych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Elżbieta Hornowska – trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Warszawie.

10.4 RADOŚĆ TWORZENIA I DZIAŁANIA, CZYLI METODY PEDAGOGIKI ZABAWY W PRACY Z TEKSTEM LITERACKIM

Profil uczestników:

Bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach, pracownicy świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych, animatorzy, studenci.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności zastosowania niekonwencjonalnych metod pracy z tekstem literackim, przeniesienia pozytywnych treści zawartych w utworze literackim na aktualne relacje uczestników zajęć i włączenie je w proces aktywnego uczenia.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Doświadczenie znaczenie literatury dziecięcej dla harmonijnego rozwoju emocjonalno-intelektualnego człowieka, nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w pracy z tekstem literackim, poznanie wielu konkretnych metod innowacyjnego i angażującego analizowania tekstów.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Elżbieta Hornowska trener II stopnia, Maria Kulik trener I stopnia, Anna Sadowska trener II stopnia, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz trener II stopnia, Grażyna Walczewska-Klimczak trener III stopnia, Barbara Lewandowska, Maria Okrasa.

Realizator: Oddział KLANZY w Warszawie.

 

10.5 ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ TWÓRCZĄ AKTYWIZACJĘ

Profil uczestników:

Bibliotekarze, nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjalnych, organizatorzy czasu wolnego, pedagodzy, studenci kierunków bibliotekoznawczych, arteterapeutycznych i pedagogicznych.

Cel i zakres treści:

Rozpoznawanie i kształtowanie potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży, rozwijanie wyobraźni czytelniczej przez działania parateatralne, plastyczne, muzyczne i taneczne, praca z tekstem kultury, rozbudzanie w dzieciach i młodzieży nawyku sięgania po książkę i poczucia radości płynącej z czytania, wpływ literatury dziecięcej i młodzieżowej na harmonijny rozwój dzieci i młodzieży, uwrażliwianie odbiorcy przez naturalne oddziaływanie sztuk zintegrowanych. Przygotowanie młodego odbiorcy do szeroko pojętego uczestnictwa w kulturze, uatrakcyjnienie warsztatu pracy bibliotekarza, nauczyciela, organizatora czasu wolnego.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Uczestnicy znają i wykorzystują metody rozpoznawania i kształtowania potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży, potrafią wykorzystać działania parateatralne, plastyczne, muzyczne i taneczne do rozwijania wyobraźni czytelniczej dzieci i młodzieży dla harmonijnego rozwoju młodego czytelnika, umieją rozbudzać w dzieciach ich naturalną, twórczą aktywność.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Iwona Podlasińska – trener I stopnia, Jerzy Kumiega – trener I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY we Wrocławiu.