TOM – Transgraniczny Ośrodek Metodyczny

Taką nazwę nosi struktura powoływana we Lwowie (Ukraina) przez KLANZĘ i naszego ukraińskiego Partnera – Centrum Polityki Oświatowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Wdrażanie projektu odbywa się przy biurze Zarządu Głównego.

Idea projektu powstała dzięki dotychczasowym kontaktom KLANZY oraz osobistym kontaktom Klanzowiczów z ukraińskimi nauczycielami, metodykami i trenerami organizacji pozarządowych. Okazało się, że nie ma ośrodka mogącego oferować warsztat metodyczny uwzględniający zarówno polskie jak i ukraińskie doświadczenie. Wówczas powstał pomysł powołania wspólnej struktury Transgranicznego Ośrodka Metodycznego we Lwowie (Ukraina) korzystającego z doświadczeń KLANZY. Zręby pomysłu na działalność ośrodka metodycznego powstały w 2010 roku, natomiast po ogłoszeniu II naboru do Programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, podjęto decyzję o wspólnym przygotowaniu projektu. Prace wokół przygotowania oferty projektowej okazały się być bardzo długotrwałe i skomplikowane, jednak uwieńczone zostały pełnym sukcesem
w postaci dofinansowania w wysokości 340 843,05EUR.

Celem ogólnym projektu jest utworzenie i rozwinięcie działalności Transgranicznego Ośrodka Metodycznego dla nauczycieli, metodyków i trenerów organizacji pozarządowych, działającego na rzecz poprawy jakości edukacji.

Wśród celów szczegółowych znalazły się m.in.: utworzenie transgranicznej sieci współpracy
i wymiany doświadczeń nauczycieli i metodyków, wsparcie instytucjonalne i merytoryczne powstającego ośrodka TOM, promowanie nowoczesnych form kształcenia i podwyższania kwalifikacji dydaktycznych i pedagogicznych.

Odbiorcami działań projektu będą nauczyciele, metodycy, dyrektorzy szkół, trenerzy organizacji pozarządowych z terenu podregionów: lubelskiego, chełmsko–zamojskiego, krośnieńsko-przemyskiego, obwodu lwowskiego (Ukraina), obwodu zakarpackiego (Ukraina).

W okresie 2 lat realizacji projektu w ramach uruchamiania i rozwijania działalności TOM zorganizowane zostaną 2 Konferencje, 24 warsztaty dla nauczycieli i trenerów organizacji pozarządowych, 2 warsztaty dla dyrektorów szkół, targi metodyczne w Zamościu i Lwowie, szkolenia wewnętrzne personelu projektu, powstanie ekspertyza i strategia współpracy transgranicznej
w dziedzinie metodyki nauczania, strona internetowa Ośrodka oraz dwujęzyczna publikacja.

Uczestnikami organizowanych warsztatów będą po połowie Polacy i Ukraińcy. Podobna zasada tam gdzie to tylko będzie możliwe obowiązywać będzie w doborze ekspertów prowadzących zajęcia.

 

Wspólne plany PSPiA KLANZA i CPO o współtworzeniu Transgranicznego Ośrodka metodycznego wykraczają poza ramy czasowe danego projektu. Angażując szerokie środowiska nauczycielskie
i NGO planujemy zapewnienie kontynuacji i rozwoju projektu TOM w kolejnych latach.

Po zakończeniu projektu rozwinięty Transgraniczny Ośrodek Metodyczny,  zsieciowany
z inicjatywami edukacyjnymi uczestników z Polski i Ukrainy będzie kontynuował promocję marki KLANZY i rozwijał ofertę szkoleniową.

Zarówno dla PSPiA KLANZA jak i ukraińskiego partnera – CPO, projekt stanowi rozwinięcie dotychczasowej działalności. Liczymy na wzbogacenie własnej oferty programowej, na uzyskanie nowych rozwiązań, odkryć w dziedzinie metodyki nauczania, dzięki czerpaniu z doświadczenia kolegów po drugiej stronie granicy.

Aktualne informacje na stronie: www.metodyk.org

 

Galeria

Galeria zdjęć z konferencji „Barwy edukacji” poświęconej współczesnym metodom nauczania w Polsce  i na  Ukrainie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, która odbyła się w dniu 16 listopada 2013 roku we Lwowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

działania KLANZYcentrum szkoleniowe KLANZAsklep KLANZA