"Pracownia kompetencji" to projekt szkoleniowy, którego kluczową ideą jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 50 osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego. Realizowany we współpracy Asentia Consulting z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów Klanza.


Dla kogo?

 • 50 osób w wieku 15–64 lata, w tym min. 20 os. w wieku 15-30 lat z wykształceniem co najmniej podstawowym,
 • pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), kwalifikujemy również studentów studiów zaocznych,
 • zamieszkałe w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego na terenie jednej z gmin województwa lubelskiego, tj. Kraśnik (miejska i wiejska), Janów Lubelski, Lubartów (miejska i wiejska), Świdnik, Chełm (miejska i wiejska),Krasnystaw (miejska), Opole Lubelskie – rekrutujemy na podstawie oświadczeń o zamieszkaniu na wskazanym obszarze


Korzyści

Dzięki udziałowi w  projekcie każdy z uczestników:

 • zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności, pożądane przez pracodawców
 • zdobędzie 6-miesięczne doświadczenie zawodowe
 • zwiększy swoje szanse na podjęcie stałego zatrudnienia


Co oferujemy?

 1. Poradnictwo zawodowe indywidualne – 4 godz. dla każdego uczestnika (realizowane w okresie czerwiec-sierpień 2014)
 2. Poradnictwo zawodowe  grupowe  16 godz. (2 dni szkoleniowe) realizowane w okresie lipiec-sierpień 2014 r.
 3. Szkolenia do wyboru spośród 5 ścieżek (należy wybrać jedną):

ŚCIEŻKA 1. SPECJALISTA DS.E-HANDLU gr. I (248 godz. w okresie sierpień-listopad 2014)

ŚCIEŻKA 2.SZKOŁA TRENERÓW METODĄ KLANZY gr. II (247godz. w okresie sierpień-listopad 2014)

ŚCIEŻKA 3. KONSULTANT DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH – PROJEKTY INWESTYCYJNE gr. III (184h, w okresie wrzesień-listopad)

ŚCIEŻKA 4.KONSULTANT DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH – PROJEKTY MIĘKKIE (szkoleniowo-doradcze) gr. IV(160h, w okresie wrzesień-listopad 2014)

ŚCIEŻKA 5.SZKOŁA ANIMATORÓW METODĄ KLANZY gr.V (153h, w okresie wrzesień-listopad 2014)

 1. Staże zawodowe przez okres 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego


Dodatkowo zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe: notatnik, długopis, segregator, pendrive, materiały dydaktyczne, literaturę fachową dotyczącą wybranej ścieżki szkoleniowej
 • Poczęstunek w trakcie szkoleń (obiad i przerwy kawowe)
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
 • Dodatki szkoleniowe w wysokości 5,73 zł brutto za godzinę szkolenia
 • Stypendium stażowe 1500 zł brutto (ok. 1185 zł netto) miesięcznie przez 6 miesięcy (staże w okresie grudzień 2014 – maj 2015)
 • Grupa szkoleniowa liczy 10 osób
 • Badania lekarskie, szkolenia BHP i ubezpieczenie NNW na czas stażu


Zasady rekrutacji:

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy złożyć osobiście lub przesłać do biura projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym / Miejskim Urzędzie Pracy prosimy o dołączenie do formularza zgłoszeniowego kserokopię zaświadczenia potwierdzającego fakt zarejestrowania w Powiatowym / Miejskim Urzędzie Pracy.

Termin dostarczenia dokumentów:

Grupa I i II – 23 czerwca 2014 r.

Grupa III, IV i V – 21 lipca 2014 r.

 

Kontakt:

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu www.pracowniakompetencji.edu.pl oraz pod numerem telefonu 81 442 75 13.

 

 

działania KLANZYcentrum szkoleniowe KLANZAsklep KLANZA