O NAS


Nasza Misja:

Stowarzyszenie KLANZA  jest ogólnopolską organizacją pozarządowa non-profit, skupiającą osoby aktywne i otwarte na zmianę społeczną.

Nauczamy, wychowujemy i animujemy, wprowadzając styl pracy wyzwalający aktywność uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości.

Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do doświadczania i odkrywania swojego potencjału.

KLANZA – to stowarzyszenia, które działa w 17-tu miastach w Polsce:

  • prowadzi działalność w zakresie doskonalenia nauczycieli i pedagogów;
  • organizuje i prowadzi działania animacyjne dla małych i dużych grup dzieci, młodzieży               i dorosłych;
  • organizuje konferencje, spotkania i targi metodyczne;
  • realizuje projekty adresowane do różnych grup zawodowych, także poza granicami kraju;
  • prowadzi programy z zakresu profilaktyki społecznej, wyrównywania szans edukacyjnych          i socjoterapii;
  • proponuje atrakcyjną ofertę dla wolontariuszy;
  • realizuje własny plan wydawniczy.

Od 2000 roku działa Centrum Szkoleniowe KLANZA – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

W ofercie KLANZY jest ok. 110 autorskich programów szkoleniowych. Zajęcia prowadzi 104 trenerów i 61 animatorów. Posiadamy własny system kształcenia trenerów i zespół superwizorów wspomagających proces rozwoju organizacji. Wyróżnia nas specyficzna i oryginalna metoda KLANZY, stosujemy inne atrakcyjne metody kształcenia np. pedagogikę zabawy i pedagogikę cyrku.

W 2004 roku osiągnięcia KLANZY zostały nagrodzone prestiżowym wyróżnieniem Pro Publico Bono.
 

działania KLANZYcentrum szkoleniowe KLANZAsklep KLANZA