DZIAŁANIA KLANZY

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TAŃCA Z KLANZĄ

15 maja obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Rodziny – to święto zainspirowało aktywnych członków Stowarzyszenia KLANZA do przygotowania atrakcyjnego wydarzenia na placach różnych miast w Polsce. W godzinach popołudniowych zapraszamy do wspólnego zatańczenia prostych tańców integracyjnych rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami i wszystkich chętnych.

Więcej...

KLANZOBUS

Klanzobus to projekt  inspirowany nowatorską ideą niemieckich i austriackich Spielmobile.
Spielmobil jest specjalnie wyposażonym pojazdem, w którym znajdują się określone środki dydaktyczne, będące inspiracją do twórczych działań z dziećmi. Załogę Spielmobila stanowią odpowiednio przygotowani pedagodzy otwarci na propozycje płynące od dzieci, dostarczający im jedynie "surowca" do twórczych działań rozwijanych w oparciu o własną wyobraźnię.

Więcej...

CHUSTA KLANZY

Chusta KLANZY proponowana przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA to pomoc dydaktyczna, która zyskała ogromną rzeszę sympatyków. Zabawy z chustą mogą spełniać różne cele dydaktyczne, a jedno działanie może ćwiczyć różne umiejętności. Zabawy te łączą wrażenia wzrokowe, dotykowe i ruch, wprowadzają radosny nastrój i odprężenie.

Więcej...

KOLONIE/PÓŁKOLONIE

PSPiA KLANZA od kilku lat organizuje i realizuje kolonie dla dzieci oparte na zabawach fabularyzowanych.

Więcej...

LETNIE SZKOŁY ANIMATORÓW

Letnie Szkoły Animatorów to kilkudniowe wakacyjne warsztaty kierowane do członków oraz sympatyków naszego Stowarzyszenia. To spotkania nauczycieli z różnych stron Polski. Oprócz warsztatów, nauki przez doświadczanie jest to czas na dzielenie się dobrymi praktykami, wymianę doświadczeń i integrację.

Więcej...

DZIAŁANIA WIELOPOKOLENIOWE

W związku z wygranym konkursem ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu  na rzecz  Aktywności  Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020  z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy działania związane z realizacją projektu. Rekrutację seniorów i kampanię promocyjną projektu rozpoczynamy w czerwcu 2014 r.

Więcej...