CENNIK WARSZTATÓW


Szanowni Państwo,

możecie u nas zamówić warsztaty metodyczne 4, 5, 10, 15 i 20-godzinne dla zorganizowanej grupy (np. pracowników jednego lub kilku przedszkoli, szkół, ośrodków kultury, grupy realizującej projekt, wolontariuszy itp.).

Jesteśmy również otwarci na Państwa potrzeby i możemy przygotować zajęcia „szyte na miarę”, odpowiadające oczekiwaniom waszej placówki.

Po telefonicznym, elektronicznym lub pisemnym zamówieniu warsztatów wysyłamy do organizatora umowę. Grupa warsztatowa nie powinna liczyć więcej niż 30 osób.

 
Cena warsztatów:

  • obejmuje koszt dydaktyczny szkolenia: przygotowanie i prowadzenie, materiały dydaktyczne, zaświadczenia o odbyciu szkolenia;

  • nie obejmuje zakwaterowania prowadzącego i materiałów papierniczo-plastycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia;

  • nie obejmuje podatku VAT, ceny warsztatów dla środowiska nauczycielskiego są zwolnione z podatku;

  • dla innych grup zawodowych cena jest wyższa o 23% stawkę podatku VAT;

  • waha się w zależności od struktury KLANZY, przez którą warsztaty są realizowane, podajemy najniższe i najwyższe ceny:

4 godziny dydaktyczne

700,-

5 godzin dydaktycznych

od 750,- do 1000,-

10 godzin dydaktycznych

od 1500,- do 2000,-

15 godzin dydaktycznych

od 2000,- do 2500,-

20 godzin dydaktycznych

od 2500,- do 3000,-