W związku z wygranym konkursem ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu  na rzecz  Aktywności  Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020  z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy działania związane z realizacją projektuRekrutację seniorów i kampanię promocyjną projektu rozpoczynamy w czerwcu 2014 r.

Celem projektu „Aktywna SuperBabcia – Aktywny SuperDziadek”  jest tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych m.in. poprzez otwarcie Szkoły SuperBabci i SuperDziadka wg modelowej koncepcji dr Zofii Zaorskiej. Projekt skierowany jest do osób po 60 roku życia zainteresowanych aktywnością społeczną oraz rozwojem umiejętności wychowawczych i opieki nad dziećmi.

Projekt ma charakter ogólnopolski – uczestniczą w nim Struktury Stowarzyszenia:

Oddział Białostocki – koordynator Projektu, Oddział we Wrocławiu, Oddział w Poznaniu i Biuro ZG w Lublinie.

działania KLANZYcentrum szkoleniowe KLANZAsklep KLANZA