ANIMACJA GRUP OSÓB STARSZYCH
I WIELOPOKOLENIOWYCH

"Prawdziwa młodość to przymiot, który zdobywa się z wiekiem."

Jean Cocteau

 

3.1 DODAĆ ŻYCIA DO LAT – cykl warsztatów

3.2 TANECZNE DOZNANIA ŁĄCZĄCE POKOLENIA cz. I i II

3.3 TANECZNA GRATKA DLA WNUCZKA I DZIADKA. ZABAWY, TAŃCE, SCENARIUSZE DLA MAŁYCH I WIĘKSZYCH

3.4 TAŃCE DLA KAŻDEGO WIEKU

3.5 MAŁY Z DUŻYM CZYLI KOLOROWE I TANECZNE POMYSŁY NA DNI OTWARTE DLA DZIECI I RODZICÓW

3.6 TAŃCZY MAŁY, TAŃCZY DUŻY, CZYLI TAŃCE I ZABAWY RUCHOWE DO ZNANYCH I MNIEJ ZNANYCH UTWORÓW DLA DZIECI I RODZICÓW

3.7 BAJKOWO – FILMOWO

3.8 ZRÓB TO SAM - PRACOWNIA PLASTYCZNA DLA DUŻYCH I MAŁYCH

3.9 Taneczne zabawy z chustą

3.10 Balonowe cuda cz.1

 

 

3.1 DODAĆ ŻYCIA DO LAT – cykl warsztatów

Profil uczestników:

Osoby pracujące z ludźmi starszymi, nauczyciele podejmujący problemy starzenia się i pomocy ludziom starszym w pracy wychowawczej z młodzieżą, młodzież angażująca się w pracę wolontariatu na rzecz osób starszych, studenci.

Cel i zakres treści:

Rozwijanie umiejętności organizowania i prowadzenia grupy seniorów, dostrzegania kulturowej wartości starzejącego się społeczeństwa, wykorzystanie wspomnień i doświadczeń w pracy z grupą, integracja, relaks, współpraca w grupie, wspólna zabawa, rozmowy, działania w grupach wielopokoleniowych,  pracy z seniorami w domach opieki dla osób starszych. 

Rozwój umiejętności prowadzenia imprez typu jubileusz, imieniny, zabawa noworoczna itp. z wykorzystaniem metod ułatwiających integrację oraz aktywność wszystkich uczestników, stosowanie tańców dla seniorów, wykorzystanie informacji zwrotnej. 

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności integracji grup wielopokoleniowych, nabycie pakietu metod pedagogiki zabawy do zastosowania podczas spotkania pokoleń.

Poznanie metod ułatwiających zainteresowanie młodzieży potrzebami ludzi starszych, nabycie i doskonalenie umiejętności integrowania pokoleń, budowania i podtrzymywania relacji.

Publikacja:Zofia Zaorska Dodać życia do lat Materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności osób starszych i grup wielopokoleniowych (książka i płyta CD)

 

NOWA JAKOŚĆ DŁUGIEGO ŻYCIA – 15 godz. dydaktycznych,                                                         METODY INTEGRACJI POKOLEŃ – UCZYMY SIĘ , BAWIMY I DZIAŁAMY WSPÓLNIE – 15 godz., SPOTKANIA W MAŁYCH I DUŻYCH GRUPACH Z UDZIAŁEM OSÓB STARSZYCH – 15 godz., DZIAŁANIE TWÓRCZE JAKO METODA AKTYWIZACJI SENIORÓW – 15 godz.

PLANOWANIE DZIAŁAŃ W ŚRODOWISKU LOKALNYM NA RZECZ OSÓB STARSZYCH – 15 godz WYKORZYSTANIE  METOD AKTYWIZACJI GRUPY Z OSOBAMI STARSZYMI - SEMINARIUM   - 15 godz 

Optymalny czas trwania – 60 godzin dydaktycznych.

Autorki: dr Zofia Zaorska trener III stopnia, Małgorzata Borowska trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Białymstoku, Lublinie, Krakowie, Warszawie.

3.2 TANECZNE DOZNANIA ŁĄCZĄCE POKOLENIA cz. I i II

Profil uczestników:

Nauczyciele przedszkoli i szkół, świetlic, osoby pracujące z ludźmi starszymi, młodzież angażująca się w pracę wolontariatu na rzecz osób starszych, studenci.

Cel i zakres treści:

Rozwój postawy twórczej, koordynacji i sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, kształtowanie wrażliwości estetycznej, tworzenie dyskotekowych form tanecznych dla każdego wieku, wykonywanie prostych przyborów tanecznych, W trakcie I części nauka 12 układów tanecznych, w II części 8 układów.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Aktywizacja grupy wielopokoleniowych, tworzenie relacji i budowanie kontaktów, umiejętność wspomagania harmonijnego rozwoju, relaksu, wzmagania kondycji, kształtowanie w prosty sposób twórczej postawy, wyrażającej się w kreatywności i zamiłowaniu do muzyki i tańca.

Optymalny czas trwania cz. I – 15 godzin dydaktycznych, cz. II - 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Małgorzata Sikora - trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Poznaniu.

3.3 TANECZNA GRATKA DLA WNUCZKA I DZIADKA. ZABAWY, TAŃCE, SCENARIUSZE DLA MAŁYCH I WIĘKSZYCH

Profil uczestników:

Nauczyciele starszych grup przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej, organizatorzy czasu wolnego  i animatorzy grup wielopokoleniowych, wszyscy zainteresowani tematyką.

Cel i zakres treści:

W programie znajdują się propozycje jednego lub dwóch wybranych scenariuszy imprez integracyjnych dla małych i dużych grup wielopokoleniowych do wykorzystania podczas spotkań otwartych oraz imprez okolicznościowych w przedszkolu i szkole (wybór scena- riusza uwarunkowany będzie aktualną porą roku i liczbą godzin warsztatowych). Kanwę scenariuszy stanowią tańce, zabawy muzyczno-ruchowe i pląsy.  W programie pomysły na zabawy plastyczne, muzyczno-rytmiczne, integracyjne, metody rozwijania twórczego myślenia, a całość będzie przebiegać w konwencji fabularyzowanej podróży po niezwykłej krainie.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnicy wzbogacą swój warsztat pracy o metody, pomysły, zabawy i ćwiczenia rozwijające postawę twórczą. Poznają sposoby i zasady organizowania spotkań integracyjnych, również o charakterze wielopokoleniowym.

Publikacja: Taneczna gratka dla wnuczka i dziadka (książka i płyta CD)

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorki: Ewa Sokolińska trener II stopnia, Katarzyna Dorota Zawojska-Dominiak trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

3.4 TAŃCE DLA KAŻDEGO WIEKU                                                              

Profil uczestników:

Nauczyciele, animatorzy, instruktorzy tańca, pracownicy placówek edukacji pozaszkolnej, Domów Seniora i Domów Kultury.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności zastosowania prostych i ciekawych rozwiązań choreograficznych pozwalających na naukę poznanych tańców integracyjnych również w grupach wielopokoleniowych.

Warsztaty zawierają tańce i zabawy do muzyki tradycyjnej, popularnej, dyskotekowej.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik warsztatów pozna metody nauczania tańców integracyjnych , wzbogaci warsztat pracy o nowe propozycje tańców i zabaw; uświadomi sobie, rolę tańca jako skutecznego środka w edukacji, wychowaniu, terapii, animacji kulturowej i rozrywce.

Wykształci umiejętność stosowania prostych rozwiązań choreograficznych pozwalających na naukę   poznanych tańców integracyjnych w grupach wielopokoleniowych

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Publikacja Tańce dla każdego wieku (książka i płyta CD).

Autor: Leszek Gęca trener II stopnia.

Realizator: Koło KLANZY w Lublinie.

 

3.5 MAŁY Z DUŻYM CZYLI KOLOROWE I TANECZNE POMYSŁY NA DNI OTWARTE DLA DZIECI I RODZICÓW

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, placówek specjalnych i integracyjnych, wychowawcy świetlic, studenci kierunków pedagogicznych.
 

Cel i zakres treści:

Rozwijanie własnych umiejętności w zakresie tańców integracyjnych, zabaw parateatralnych. prostych technik plastycznych, zabawy literackiej i quizu muzycznego. Sprowokowanie do własnej inwencji i twórczej aktywności. Praktyczne zastosowanie tańców i zabaw podczas uroczystości w placówkach oświatowych.

W programie formy aktywności na okolicznościowe zajęcia otwarte z rodzicami takie, jak: Święto Niepodległości, mikołajki, spotkanie wigilijne, dzień rodziny, oraz cykl tematyczny „Podróże po świecie”. Taniec, formy plastyczno – techniczne, scenka parateatralna, prosta forma literacka.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie nowych układów choreograficznych tańców integracyjnych w tym tańca z chustą animacyjną, zabawy parateatralnej, wytworów plastyczno – technicznych, quizu muzycznego i zabawy literackiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Anna Pokój, Piotr Pokój trenerzy I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

 

3.6 TAŃCZY MAŁY, TAŃCZY DUŻY, CZYLI TAŃCE I ZABAWY RUCHOWE DO ZNANYCH I MNIEJ ZNANYCH UTWORÓW DLA DZIECI I RODZICÓW

Profil uczestników:


Nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły integracyjnej i specjalnej, wychowawcy świetlic, animatorzy grup wielopokoleniowych

Cel i zakres treści:

Rozwijanie własnych umiejętności, w zakresie tańców integracyjnych. Praktyczne zastosowanie tańców w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

W programie układy taneczne do współczesnych utworów muzycznych z różnych stron świata, między innymi z: Afryki, Polski, Ukrainy, Korei, Brazylii, Francji. Zabawa matematyczno – ruchowa. Dwie prace plastyczno – techniczne. Praca grupowa. Układanie choreografii. Praca literacka „Indiańskie opowiadanie”. Dyskusja.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie nowych układów choreograficznych tańców integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Metody wprowadzania tańców w różnych grupach wiekowych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Anna Pokój, Piotr Pokój trenerzy I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

 

3.7 BAJKOWO – FILMOWO

Profil uczestników:

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej. świetlic szkolnych i środowiskowych oraz osoby organizujące czas wolny dla dzieci i młodzieży. Wolontariusze pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cel i zakres treści:

Wzbudzanie zainteresowań sztuką. Kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności muzycznej i plastycznej. W programie kreatywne opracowanie tańców i zabaw do muzyki z musicali, filmów i bajek (np.: „Anastasia” , „Smerfy”, „Grease”, „Vabank”). Przedstawienie instrumentacji do muzyki z filmów ( partytury m.in. do „Poszukiwaczy zaginionej Arki”, „Piratów z Karaibów”, „River Kwai”). Działania uczestników warsztatów o charakterze ruchowym, intelektualnym, plastycznym (rekwizyty do zabaw).

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Rozwijanie wrażliwości muzycznej i estetycznej i możliwość przeniesienia zdobytych umiejętności do pracy z dziećmi. Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych i rozwijanie umiejętności posługiwania się partyturami w pracy z grupą. Poznanie nowych zabaw, tańców i partytur.

Optymalny czas trwania – 10 - 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Marzenna Czachórska -Wtykło trener II stopnia, Anna Myślak trener I stopnia

Realizator: Koło  KLANZY w Łodzi.

 

3.8 ZRÓB TO SAM - PRACOWNIA PLASTYCZNA DLA DUŻYCH I MAŁYCH

Profil uczestników:

Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, świetlic, katecheci, wychowawcy placówek integracyjnych, specjalnych, opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne, wykorzystujące w pracy działania plastyczne, organizatorzy czasu wolnego.

Cel i zakres treści:

Rozwój własnych umiejętności, w zakresie twórczych działań plastycznych.

Poznanie oryginalnych technik plastycznych, inspirujących pomysłów i zabaw

o różnorodnej tematyce. Umiejętność organizowania sytuacji dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy związanych z wykorzystaniem poznanych metod plastycznych.

W programie techniki dekoracyjne na płaszczyźnie i przedmiotach  – zasady stosowania wybranych technik plastycznych i sposobów ich wykorzystania w wykonaniu prac na kiermasze, jako elementów dekoracji sali na uroczystości szkolne.

Papieroplastyka-formy płaskie i przestrzenne - nowe i oryginalne sposoby na zastosowanie znanych materiałów plastycznych (karton, papier, bibuła) oraz materiałów nietypowych ( warzywa, serwetki, pakuły itp.) Sztuka projektowania i organizowania własnego warsztatu pracy na potrzeby pracy z dziećmi, spotkań z rodzicami, dziadkami wychowanków.

 

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Wykonanie: ponad 30 prac plastycznych z wykorzystaniem technik dekoracyjnych na płaszczyźnie i przedmiotach, własnych narzędzi do działań plastycznych. Nauka : 1 nowego tańca „Jesienny spacer”, wiązania balonów,  2 zabaw związanych  z nietypową animacją tekstu, jednej formy literackiej związanej z tworzeniem tekstu na określony temat. Nabycie nowej wiedzy związanej z tradycją i zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia . Nabycie umiejętności wykorzystywania znanych materiałów i narzędzi w nietypowy sposób. Podjęcie przez uczestników warsztatów samodzielnych prób tworzenia zabaw związanych z działalnością plastyczną.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Joanna Niedziałek trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

 

3.9 Taneczne zabawy z chustą

Autor: Ewa Piątkowska, Katarzyna Żelazna                                    ilość godzin: 8 godz.

 

Program jest adresowany do nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego oraz osób pracujących z seniorami.

W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z nową choreografią do tańców  integracyjnych z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Ponadto uczestnicy poznają różnorodne zabawy integracyjne, zapoznają się ze metodyką pracy, poznają zabawy rytmiczne, wykonają proste rekwizyty, które można wykorzystać do tańców z chustą.

 

3.10 Balonowe cuda cz.1

Autor: Ewa Piątkowska, Katarzyna Żelazna                                    ilość godzin: 5 godz.

 

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą poznać od podstaw sposoby modelowania balonów typu rurka. Uczestnicy zdobędą podstawowe umiejętności potrzebne do samodzielnego wykonania  prostych przedmiotów i zwierząt.

Umiejętności zdobyte na warsztatach pozwolą na wykorzystanie ich do tworzenia dekoracji. Pomocne będą w pracy z różnymi grupami. Rozwijają wyobraźnie przestrzenną, poprawiają koordynacje, zdolności manualne, rozwijają dużą i małą motorykę.

W programie szkolenia:

  1. Różnorodność zastosowań balonów
  2. Podstawy pompowania, wiązania i skręcania balonów
  3. Skręcanie prostych przedmiotów, zwierząt
  4. Porady praktyczne.