Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów
KLANZA

 

Misja Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie KLANZA  jest ogólnopolską organizacją pozarządowa non-profit, skupiającą osoby aktywne i  otwarte na zmianę społeczną.

Nauczamy, wychowujemy i animujemy, wprowadzając styl pracy wyzwalający aktywność uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości.

Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do doświadczania i odkrywania swojego potencjału.

działania KLANZYcentrum szkoleniowe KLANZAsklep KLANZA